Guvernul a aprobat, pe 2 august, o Hotarare privind reorganizarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, care tine seama de implementarea prevederilor Legii privind Statutul functionarilor publici.
Noile prevederi legislative sunt armonizate cu acquis-ul comunitar. Agentia Nationala a Functionarilor Publici se organizeaza si functioneaza in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica.

In actul normativ este prevazuta atributia Agentiei de a elabora proiectul Legii privind sistemul unitar de salarizare a functionarilor publici, dar si necesitatea elaborarii legislatiei secundare si armonizarea statutelor aprobate prin legi speciale cu cadrul general stabilit prin Legea Statutului functionarilor publici.

Agentia indeplineste atributii in reglementarea functiei publice, dar si in managementul functiei publice si a functionarilor publici, in perfectionarea profesionala a functionarilor publici, in gestionarea de programe in domeniul functiei publice.

Agentia este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat. Agentia are un secretar general care face parte din categoria inaltilor functionari publici. Pe langa presedintele Agentiei se organizeaza si functioneaza Colegiul agentiei ca organ consultativ. Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea presedintelui Agentiei.

Numarul maxim de posturi in aparatul propriu al Agentiei este de 105, exclusiv demnitarii (fata de 85, exclusiv demnitarii, prevazute anterior).

Actul normativ cuprinde si o anexa in care este prevazuta structura organizatorica a Agentiei. Prin acesta structura sunt infiintate trei Directii