Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici demarează îmbunătăţirea procedurii de formare a înalţilor funcţionari publici

În perspectiva exercitării noilor atribuţii în domeniul formării profesionale în administraţia publică, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a iniţiat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.

Principalele modificări aduse legislaţiei în vigoare, prin iniţierea proiectului de act normativ, vizează aprobarea prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici a:

– cifrei anuale de şcolarizare pentru program

– numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor

– componenţei nominale a acestora

– tematicii pentru concurs

– calendarului de desfăşurare a concursului.

“Ca element de noutate doresc să vă aduc la cunoştinţă că urmează a fi modificată şi componenţa comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, comisii din care va face parte şi un membru din cadrul Secretariatului General al Guvernului”, a declarat Andras Szakal, preşedintele ANFP.

Pe lângă alte modificări menite să eficientizeze derularea programului, hotărârea propune ca la punctaje egale să aibă prioritate candidatul care ocupă la momentul concursului o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici.

Proiectul se află în procedura de transparenţă decizională conform dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, astfel încât toţi cei interesaţi pot face propuneri şi observaţii. Proiectul poate fi consultat accesând portalul ANFP, www.anfp.gov.ro, la secţiunea Cadru legislativ – Proiecte legislative.