Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici continuă seria instruirilor regionale la Iaşi

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Instituţia Prefectului judeţului Iaşi organizează în perioada 10 – 12 februarie 2010, la Iaşi, seminarul cu tema “Etică, integritate şi carieră în funcţia publică”.

Seminarul se înscrie în seria evenimentelor organizate de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în scopul îmbunătăţirii calităţii actului administrativ şi a ridicării standardelor de conduită a funcţionarilor publici. La seminar vor participa reprezentanţi ai administraţiei publice locale din judeţele: Iaşi, Bistriţa Năsăud, Vrancea, Buzău.

Cu prilejul evenimentului, specialiştii ANFP vor prezenta dificultăţile şi neregulile privind implementarea legislaţiei specifice funcţiei publice, identificate pe parcursul acţiunilor de control efectuate de către echipe interdepartamentale din cadrul ANFP, instituite prin ordin al preşedintelui şi vor aborda subiecte precum: etica şi integritatea în funcţia publică, întocmirea dosarului profesional, promovarea, avansarea, transformarea posturilor, structuri organizatorice, avize etc.

“Considerăm că implementarea corectă a legislaţiei privitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici este de o importanţă majoră pentru creşterea profesionalismului funcţionarilor publici şi, implicit, pentru întărirea încrederii cetăţenilor în serviciul public”, a afirmat preşedintele ANFP, Andras Szakal. Totodată, preşedintele ANFP a ţinunt să precizeze că astfel de evenimente vor fi organizate pe tot parcursul anului 2010.