Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici informează că pe parcursul anului 2009 şi-a exercitat atribuţiile în următoarele domenii: reglementarea funcţiei publice, managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, formarea profesională în administraţia publică, gestionarea de programe în domeniul funcţiei publice, monitorizarea şi controlul activităţilor referitoare la funcţia publică şi la funcţionarii publici, reprezentarea, toate obiectivele instituţionale fiind realizate.

În domeniul reglementării funcţiei publice au fost finalizate 6 proiecte legislative, devenite ulterior acte normative. Totodată, au fost formulate peste 100 de observaţii şi propuneri referitoare la proiecte elaborate de către alte autorităţi sau instituţii publici.
În domeniul managementului funcţiei publice şi a funcţionarilor publici au fost acordate cca. 800 de avize favorabile pentru stabilirea de funcţii publice şi peste 2000 de avize pentru exercitarea cu caracter temporar a unor funcţii publice de conducere. S-au organizat concursuri de recrutare şi promovare pentru un număr de aproximativ 8000 funcţii publice. Pentru înalţii funcţionari publici s-au desfăşurat 26 de concursuri pentru ocuparea a 113 funcţii din această categorie. Pe parcursul anului 2009 ANFP a eliberat cca. 4500 de caziere administrative.

În domeniul formării profesionale a fost finalizat Programul de formare specializată pentru înalţii funcţionari publici (220 participanţi), cât şi Programul de formare pentru manageri publici (101 participanţi). Aproximativ 1000 de persoane au participat la un număr de alte 81 de programe de perfecţionare. A fost elaborat Ordinul preşedintelui ANFP pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de transmitere a informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională, precum şi Ordinul preşedintelui ANFP privind stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionarii publici. Au fost finalizate 3 proiecte PHARE, aflându-se în curs de implementare încă 4 proiecte cu finanţare externă.

ANFP a gestionat peste 2000 de petiţii şi au fost derulate 65 de controale tematice şi de fond. Totodată, au fost constituite în cadrul ANFP echipe interdepartamentale instituite prin ordin al preşedintelui care au efectuat un număr de 9 activităţi de control. Pe baza neregulilor identificate s-au organizat 4 seminarii regionale la nivel local la care au fost instruite 350 de persoane (secretari de primării şi consilieri de etică) din 20 de judeţe.

Pe parcursul anului 2009, ANFP a participat prin reprezentanţii săi la numeroase evenimente -specifice, consultări tehnice cu experţi ai Comisiei Europene, la diverse grupuri de lucru constitute la nivel european, precum şi la nivel inter-instituţional.
“Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îşi reafirmă suportul şi implicarea în dezvoltarea unui corp profesionist de funcţionari publici. Considerăm colaborarea dintre toţi factorii implicaţi în procesul de reformă a funcţiei publice ca fiind de importanţă majoră pentru o administraţie publică performantă”, a afirmat Andras Szakal, preşedintele ANFP.