craiova_centru.jpgAgenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia a început elaborarea unei strategii pentru Craiova, care va conţine proiecte specifice adresate comunităţii ce urmează să fie implementate până în anul 2030. Această strategie este parte a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Craiova, care are ca obiectiv crearea unui sistem de transport urban durabil şi modern, pentru susţinerea dezvoltării economice prin creşterea accesibilităţii pentru populaţie şi mărfuri.

„Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Craiova vizează felul în care oamenii şi mărfurile se deplasează, prin utilizarea diferitelor mijloace de transport. Principalele beneficii ale unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă sunt facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă şi la servicii; reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie; îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii, reducerea costurilor de călătorie; obţinerea unei mobilităţi unitare, fără întreruperi; creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban”, a declarat Marilena Bogheanu, directorul ADR Oltenia.

Durata proiectului este de 12 luni, pe parcursul cărora se vor derula mai multe etape, iar o etapă se va derula în perioada noiembrie-decembrie şi constă în colectarea de date din teritoriu privind caracteristicile actuale ale mobilităţii pentru persoane şi marfă. În acest sens, a spus Bogheanu, pentru ca datele culese să fie cât mai corecte si reprezentative, este esenţială implicarea şi colaborarea cetăţenilor, întrucât proiectul presupune inclusiv desfăşurarea de interviuri în gospodării.

Potrivit sursei citate, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Comisia Europeană au convenit ca prioritară dezvoltarea planurilor de mobilitate pentru polii de creştere, astfel încât acestea să devină cadrul suport al proiectelor de transport urban ce urmează a fi finanţate prin Programul Operaţional Regional pentru perioada 2014-2020, cu sprijinul Fondului European pentru Dezvoltare Regională. Astfel, Guvernul României şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare au încheiat un acord privind elaborarea proiectului Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă pentru cei 7 poli de creştere din România şi aglomerarea Bucureşti-Ilfov, printre care se numără şi aria metropolitană Craiova. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creştere Craiova este dezvoltat, în parteneriat, de Primăria Municipiului Craiova, Consiliul Judeţean Dolj, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară – Zona Metropolitană Craiova şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia. AGERPRES