Consilierii generali ai Capitalei vor dezbate în şedinţa de pe 29 septembrie un proiect care prevede încheierea unui protocol de colaborare între Administraţia Străzilor şi Compania Municipală Energetica Servicii, în vederea amplasării a 40 de staţii pentru încărcarea maşinilor electrice în parcările publice din patrimoniul Municipiului Bucureşti.

În protocolul de colaborare este invocată decizia CGMB în baza căreia parcările publice de utilitate generală de pe teritoriul Municipiului Bucureşti sunt utilizate gratuit pentru autoturismele hibrid şi cele electrice. Totodată, Compania Municipală Energetica Servicii a fost capitalizată, în vederea implementării unui proiect pentru realizarea a 40 de staţii de încărcare a autovehiculelor electrice.

Administraţia Străzilor va asigura locurile necesare staţiilor de încărcare şi va emite avizul de amplasament în termen de cinci zile de la primirea solicitării din partea Companiei Municipale Energetica.

Compania va asigura staţiile de alimentare şi dotările necesare, fiind direct răspunzătoare pentru modul de funcţionare al acestora.

Potrivit referatului de aprobare, Compania Energetica Servicii a demarat procedura de achiziţie a celor 40 de staţii pentru încărcarea maşinilor electrice.

Tot pe ordinea de zi a şedinţei de joi figurează şi regulamentul de amplasare a staţiilor de încărcare a autovehiculelor electrice.

În raportul de specialitate este invocată „amploarea solicitărilor” venite din partea unor instituţii, autorităţi, persoane fizice sau persoane juridice pentru a instala astfel de staţii.

Potrivit documentului, vor fi reglementate două categorii de staţii de încărcare:

– cu autorizaţie de construire, când montarea se face prin legare constructivă la sol cu fundaţii de beton, fiind asimilate construcţiilor;

– cu aviz de amplasare, când montarea se face prin cadru suport amplasat la sol, fără fundaţie, fiind asimilate mobilierului urban.

În zonele protejate, în parcelările monument şi în cazul imobilelor clasate monument istoric, amplasarea staţiilor de încărcare va fi permisă, dacă, prin dimensiuni, formă sau amplasare, nu alterează caracteristicile arhitecturale şi ambientale ale zonei. În zonele protejate este interzisă amplasarea staţiilor pe faţadele clădirilor şi în spaţiile verzi. iar propunerea de amplasare trebuie să se subordoneze caracteristicilor fondului construit fără afectarea resursei culturale.

Emitentul avizului de amplasare sau al certificatului de urbanism, în zonele protejate, în parcelările monument şi în cazul imobilelor clasate monument istoric, va fi Primăria Municipiului Bucureşti prin Direcţia Urbanism.

Pentru staţiile din zonele care nu sunt în competenţa PMB, emitenţii vor fi primăriile de sector.

În incinta clădirilor monument istoric este permisă amplasarea, doar ca parte integrantă a unei autorizaţii de construire, cu acordul expres al Ministerului Culturii.

Este interzisă amplasarea staţiilor de încărcare în următoarele locuri:

– arii naturale protejate de interes naţional şi internaţional;

– în incinta locurilor de joacă şi a spaţiilor verzi;

– în incinta şi pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, lăcaşurilor de cult, troiţelor, a scuarurilor, parcurilor şi grădinilor publice;

– pe obiectele de artă monumentală şi monumentele de for public;

– în incinta clădirilor aflate în stare avansată de degradare;

– în zona carosabilă a străzilor şi a drumurilor, indiferent de categoria acestora;

– în interiorul intersecţiilor şi al sensurilor giratorii;

– pe parapeţii, piloţii şi/sau pereţii podurilor/pasajelor rutiere subterane şi supraterane;

– pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portaluri cu semnalizare rutieră;

– pe stâlpii de susţinere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulaţie;

– în intersecţiile la nivel ale drumurilor publice cu căile ferate sau tramvai;

– pe suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi în intersecţii. AGERPRES