costea_ionut.jpgActivitatea EximBank în numele şi contul statului a înregistrat în 2010 o creştere cu aproape 40% faţă de finele lui 2009, angajamentele totale (finanţări, garanţii şi asigurări) fiind de circa patru ori mai mari decât în 2008.

“În contextul prelungirii crizei economice şi financiare şi în anul 2010, EximBank s-a implicat activ în susţinerea societăţilor comerciale, lucru demonstrat şi de rezultatele în continuă creştere. Pe parcursul anului trecut, banca a înregistrat evoluţii semnificative pe toate categoriile de produse oferite în numele şi contul statului, creşterea cea mai importantă faţă de decembrie 2009, respectiv 162%, fiind consemnată pe segmentul asigurărilor. Anul 2010 a marcat o creştere substanţială a expunerilor din asigurarea riscului de neplată pentru riscuri non-piaţă, aportul major fiind dat de expunerile pe Federaţia Rusă”, a spus Ionuţ Costea, preşedintele EximBank.

El a adăugat că în aceeaşi perioadă, finanţările au înregistrat o creştere de aproape 30%, iar garanţiile s-au majorat cu 33%.

“Garanţiile au prezentat cea mai accentuată dinamică, ajungând la un plafon de 1,03 miliarde de lei, de patru ori mai mare faţă de nivelul anului 2008. Având aceste garanţii din partea statului, companiile au putut accesa credite necesare dezvoltării activităţii, atât pentru capital de lucru, cât şi pentru importante proiecte de investiţii”, a explicat oficialul EximBank. El a menţionat că un rol important la obţinerea acestor rezultate l-a jucat simplificarea procedurii de acordare a garanţiilor de stat de până la 1,5 milioane de euro, decizie de management în urma căreia perioada de acordare a răspunsului s-a redus la 10 zile, faţă de o lună cât dura anterior.

Din totalul garanţiilor emise în 2010 în numele şi contul statului, 64% au fost acordate întreprinderilor mari din industria prelucrătoare, industria extractivă şi din construcţii, iar circa 20% au fost accesate de IMM-uri.

Pe parcursul anului trecut, expunerea totală a EximBank (volumul total al finanţărilor, garanţiilor şi asigurărilor acordate în nume şi cont stat şi nume şi cont propriu) s-a majorat cu aproape 20% faţă de finele anului anterior şi s-a dublat comparativ cu sfârşitul anului 2008. O evoluţie pozitivă s-a înregistrat şi la nivelul activelor EximBank care au urcat la 3,5 miliarde de lei, cu aproape 5% mai mult faţă de finalul anului anterior.

“Anul acesta strategia noastră de afaceri se concentrează pe susţinerea dezvoltării şi creşterii competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a societăţilor comerciale care derulează proiecte cu fonduri europene. Pentru atingerea acestor obiective avem nevoie în primul rând de schimbarea percepţiei pe care banca o are în rândul oamenilor de afaceri. Pentru cea mai mare parte a întreprinzătorilor EximBank a rămas sinonimă cu banca exportatorilor ceea ce este doar parţial valabil în prezent. Segmentarea pieţei şi identificarea nevoilor unor noi potenţiali clienţi au condus în timp la revizuirea obiectului de activitate, demers prin care s-a extins considerabil zona de adresabilitate a ofertei băncii. Ca urmare a extinderii obiectului de activitate, EximBank poate sprijini prin instrumentele financiare de care dispune orice tip de societate comercială, fie că este IMM sau companie mare, exportatoare sau nu”, a mai spus Ionuţ Costea.

EximBank este o instituţie bancară specializată al cărei portofoliu de produse este axat pe trei direcţii majore de acţiune – finanţare, garantare, asigurare.

Pachetul de finanţare al băncii cuprinde atât credite standard pentru activitatea curentă sau pentru investiţii, cât şi produse specifice cu caracter de ajutor de stat: credite cu dobândă subvenţionată şi compensarea parţială a dobânzii care permite recuperarea a până la 50% din dobânda plătită pentru creditele de investiţii în lei contractate de la bănci.

Garanţiile de stat oferite de EximBank vin în sprijinul companiilor care au nevoie de credite dar nu dispun de suficiente garanţii colaterale. Garanţiile emise de EximBank preiau o parte semnificativă a riscului de credit astfel că utilizarea lor asigură accesul mai facil la finanţare.

În ceea ce priveşte asigurările, EximBank acoperă riscurile comerciale şi politice ce pot apărea în derularea tranzacţiilor comerciale internaţionale sau în implementarea proiectelor de investiţii ale companiilor româneşti în străinătate.

Companiile interesate de produsele EximBank se pot adresa direct unităţilor teritoriale ale băncii din Bucureşti, Bacău, Braşov, Constanţa, Cluj, Craiova, Timişoara, Buzău, Oradea, Deva, Iaşi şi Sibiu. De asemenea, operatorii economici pot obţine informaţii despre produse şi documentaţia aferentă prin intermediul site-ului www.eximbank.ro sau pot primi detalii scriind pe adresa informatii@eximbank.ro.