“ACTIVarea specificului autentic moineştean”, un proiect în plină derulare

activ_moinesti.jpgAsociația ACTIV Moineşti derulează, începând cu data de 16 august, proiectul “ACTIVarea specificului autentic moineştean”, implementat de Asociația ACTIV Moineşti în parteneriat cu Primăria Municipiului Moineşti, realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, program finanțat de Trust for Civil Society în Central and Eastern Europe, susținut de Petrom și administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Proiectul care se derulează în perioada august 2012 – ianuarie 2013 şi are valoare totală de 51.000 lei, își propune să stimuleze comunitatea locală în cunoașterea și promovarea specificului autentic din zonă, care să ajute la păstrarea identității locale, iar întărirea acestei identități să aibă un efect economic pozitiv pentru comunitate, contribuind, de fapt, la promovarea valorilor culturale românești în circuitul european.

Având în vedere pierderea tot mai accentuată a unei identități locale și deteriorarea fondului tradițional autentic precum și tendința de substituire a specificului local, cu unul împrumutat, este necesar ca în cadrul unei comunități locale să se desfășoare continuu acțiuni în acest sens.

Se dorește ca prezentul proiect să inițieze membrii comunității locale în cunoașterea specificului local autentic și să-i doteze cu mijloace de promovare adecvate, cu atât mai mult cu cât ei vor deveni purtătorii și susținătorii acestor valori în spațiul cultural românesc și european.

În centrul atenției se vor situa acele aspecte care pot constitui o motivație suficientă de a reactualiza tradițiile autentice legate de produse specifice zonei (meșteșugărit, prepararea produselor alimentare locale, promovarea datinilor și a obiceiurilor).

Scopul proiectului este legat de implementarea unui program inovator și practic pentru promovarea micilor întreprinzători locali, neimplicați într-o afacere (producători tradiționali), dezvoltarea unui parteneriat între aceștia și voluntarii din comunitatea moineşteană, care vor prelua din cunoștințele și pregătirea lor, precum și promovarea unui brand local.

Două sunt obiectivele acestui proiect:

1.Dezvoltarea comunicării, a dialogului și a schimbului de informații între micii întreprinzători și voluntarii din comunitate prin implicarea tinerilor din școlile moineştene în activități de voluntariat, educative, nonformale, menite să-i echipeze cu abilități pe care nu le învață în școală dar le sunt necesare pentru atingerea obiectivelor personale și profesionale: organizare de evenimente, clubul meșteșugarului, leadership. Aceste abilități se vor dobândi în sesiuni practice de interacțiune cu producătorii tradiționali, cu antreprenori de succes, organizarea Târgului Toamnei, coordonarea activităților de voluntariat.

2. Dezvoltarea spiritului antreprenorial între creatorii de produse tradiționale din Moinesti prin organizarea de training-uri de antreprenoriat, interacțiunea cu antreprenori de succes din județul Bacău, și accesarea cailor de desfacere a produselor tradiționale.

Acest proiect va conduce la o conștientizare a comunității moineştene privind importanţa unui specific local autentic și a unei pregătiri de specialitate privind păstrarea tradițiilor și a obiceiurilor locale. În urma parcurgerii conținuturilor propuse, e de așteptat să se producă următoarele efecte: recunoașterea valorilor autentice locale (tradiții, obiceiuri culinare și de meșteșugărit), ca o carte de vizită a Moineştiului; transferul de cunoștințe dinspre producătorii tradiționali către un nucleu tânăr din comunitate în scopul păstrării acestora; aplicarea corectă a unor metode și tehnici de realizare a produselor tradiționale; implicarea membrilor comunității (proprietari de restaurante, pensiuni, magazine de artizanat) în promovarea produselor tradiționale locale; participarea nucleului nou format la edițiile viitoare ale Târgului Toamnei, precum și la alte Târguri similare de produse din zonă, din țara și din străinătate, precum și valorificarea potențialului turistic și identificarea unui brand local.