A fost stabilită Strategia de dezvoltare 2014 – 2020 a Municipiului Roman

roman_primaria_mare.jpgÎn perioada 17 – 27 februarie, Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Roman pentru perioada 2014 – 2020 s-a aflat în dezbatere publică și a fost disponibilă persoanelor și instituțiilor interesate spre consultare. Documentul a fost aprobat și adoptat ca “program de guvernare locală” pentru următorii ani prin hotărâre a Consiliului Local Roman.

În materialul de 200 de pagini sunt cuprinse nouă obiective strategice şi 19 proiecte prioritare, finanțarea ultimelor însemnând 351.200.080 lei. Această strategie de dezvoltare creează misiunea şi viziunea pentru perioada 2014 – 2020 și este un document indispensabil pentru atragerea fondurilor europene în Roman.

Strategia cuprinde următoarele capitole:

– Profilul Municipiului Roman – o analiză complexă a stadiului actual de dezvoltare socio-economică a municipiului, din perspectiva unui set complex de domenii de analiză;

– Analiza SWOT a Municipiului Roman – care identifică principalele puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţării la adresa dezvoltării comunităţii, care stau la baza direcţiilor strategice de dezvoltare a oraşului;

– Viziunea de dezvoltare a Municipiului Roman – concretă şi concisă, viziunea conţine doar acele elemente posibil de realizat avându-se în vedere resursele umane, materiale şi financiare identificate sau posibil de atras pentru dezvoltare, rezultate în urma analizei resurselor;

– Obiectivele de dezvoltare ale comunității, cu priorităţi, măsuri și ținte bine definite, cuantificabile, determinate pe baza de prognoze;

– Portofoliu de proiecte prioritare, într-o abordare integrată și coerentă, inclusiv indicarea surselor potențiale de finanțare;

– Plan de acţiune pentru implementarea strategiei;

– Sistemul de evaluare şi monitorizare a implementării strategiei.

Din perspectiva valorii cele mai importante proiecte pregătite de municipalitate pentru perioada 2014 – 2020 sunt: modernizarea infrastructurii urbane în cartierele Nicolae Bălcescu şi Petru Rareş, inclusiv pentru asigurarea accesului lor la reţeaua de drumuri internaţionale; reabilitarea şi modernizarea străzilor Bogdan Dragoş, Tineretului, Mihai Viteazul şi bulevardul Republicii; amenajarea falezei râului Moldova şi a lacului de acumulare ca zonă de promenadă şi divertisment; înfiinţarea unui parc industrial; reabilitarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ din oraş; construcţia a minim 200 de locuinţe pentru tineri; reabilitarea termică a minim 2.000 de apartamente; extinderea şi reabilitarea a 30 de kilometri de reţea de apă şi apă uzată; modernizarea şi dotarea Spitalului Municipal de Urgenţă Roman – inclusiv a ambulatoriului integrat al Spitalului; înfiinţarea unui parc voltaic cu o capacitate de minim 5 MW.

Strategia pentru următorii şapte ani se derulează sub sloganul “Toate drumurile trec prin Roman” şi prin aplicarea sa se intenţionează ca municipiul să revedină un pol de atracţie pentru Valea Siretului. Documentul va fi tradus în limba engleză şi va fi depus la Comitetul Regiunilor de la Bruxelles.

Strategia poate fi consultata pe site-ul Primariei Roman – www.primariaroman.ro, sectiunea Primar, rubrica Strategia de dezvoltare în perioada 2014 – 2020.