A fost semnat Protocolul de colaborare în vederea creșterii gradului de absorbţie a fondurilor europene în regiunea Sud Muntenia

adrsud_protocol.jpgPe 22 septembrie a avut loc, la Călăraşi, evenimentul de semnare a Protocolului de colaborare la nivelul tuturor Organismelor Intermediare din regiunea Sud Muntenia.
Documentul vizează colaborarea tuturor instituţiilor semnatare în vederea pregătirii portofoliului de proiecte şi elaborarea politicilor şi programelor de dezvoltare comunitară cu impact asupra populaţiei din regiunea Sud Muntenia.

“Aşteptările uriaşe pe care mediul privat le are de la administrația locală, dar şi de la cea de la nivel central pentru luarea de măsuri pentru relansarea economică, precum şi necesitatea utilizării eficiente a resurselor financiare şi materiale, existente sau atrase la nivel regional, cu prioritate a fondurilor europene, au fost doar câteva dintre argumentele care au stat la baza acestei iniţiative. Mă bucur că propunerea noastră a avut un feedback pozitiv din partea celorlalte Organisme Intermediare şi că acest lucru s-a concretizat în semnarea unui protocol de colaborare”, a declarat Liviu Muşat, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Agrearea semnării acestui protocol de colaborare cu toate OI-urile responsabile de implementarea programelor cu finanţare europeană în regiunea noastră va determina un schimb de informaţii instituţionalizat între părţile semnatare. Astfel, va fi creat portofoliul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale ce va permite evaluarea impactului programelor de finanţare în regiunea Sud Muntenia şi va contribui în mod semnificativ la actualizarea Strategiei de dezvoltare regională pentru următoarea perioadă de programare 2014 – 2020. Documentul a fost semnat de 15 instituţii şi are o valabilitate de 24 de luni.