Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 5 mai, Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane.

Legea are ca obiect de reglementare instituirea cadrului general privind serviciul public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane, în vederea conformării cu legislaţia europeană privind epurarea apelor uzate pentru unităţile administrativ teritoriale care nu îndeplinesc condiţiile de racordare la reţeaua de canalizare prevăzute de Regulamente/Directive Europene pentru aglomerare urbană.

Funcţionarea sistemelor publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate urbane va fi monitorizată la nivel central de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare, conform competenţelor stabilite în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Actul normativ vizează şi reglementarea unor măsuri de sprijin pentru operatorii regionali de apă, în contextul în care utilizatorii serviciului plătesc cu întârziere sau amână plata facturilor aferente serviciului, stabilirea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţarea din fonduri externe nerambursabile, modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.105/2016.

De asemenea, preşedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat, Legea privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale şi Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19. AGERPRES