A fost promulgată legea privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, pe 8 septembrie, legea privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice.

Legea are ca obiect de reglementare implementarea facturării electronice în domeniul achiziţiilor publice emise ca urmare a executării contractelor atribuite în temeiul Legii nr. 98/2016, al Legii nr. 99/2016, al Legii nr.100/2016, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2011, a căror valoare este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute de lege şi faţă de care există obligaţia publicării unui anunţ de participare/concesionare şi/sau a unui anunţ de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prin această lege se transpun prevederile Directivei 2014/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice. AGERPRES