Liga Citadină a Serviciilor Publice şi Comunale din România în calitate de promotor, împreună cu partenerii săi, Patronatul Serviciilor Publice şi Federaţia Naţională a Sindicatelor din Serviciile Publice – SIGOL, au organizat recent evenimentul de lansare a proiectului „Noi resurse pentru dialogul tripartit în România”.

Proiectul propune stimularea cooperării dintre patronate, sindicate şi organizaţii relevante ale societăţii civile în sectorul serviciilor publice, sector care înglobează peste 30% din totalul salariaţilor şi contribuie cu peste 26% la PIB dar care se caracterizează printr-un nivel scăzut de eficienţă decizională şi operaţională.

Cooperarea este considerată determinantă nu numai pentru îmbunătăţirea condiţiilor generice de muncă ale salariaţilor ci şi pentru eficientizarea serviciilor. Proiectul pleacă de la premiza că cel mai important instrument de cooperare între partenerii de dialog este o mai bună informare şi comunicare atât între ei cât şi către şi dinspre membri şi societatea civilă.

Prin urmare, activităţile principale ale proiectului sunt orientate către ameliorarea cadrului şi mijloacelor de informare şi comunicare: o platformă colaborativă on-line; stagii de specializare a persoanelor desemnate să mijlocească dialogul; o primă anchetă sociologică care să evalueze nivelul actual al dialogului tripartit şi să recomande direcţii de ameliorare a calităţii acestuia.

Una dintre ideile majore care au structurat proiectul este asigurarea viabilităţii lui după încheierea finanţării prin constituirea şi funcţionarea unui secretariat comun, „tripartit”, care, prin portalul colaborativ, să continue colectarea şi diseminarea informaţiilor legate de dialogul dintre parteneri.

Portalul colaborativ este o aplicaţie de tip CMS (sistem de management al continutului) la care sunt adăugate module funcţionale destinate arhivării informaţiilor relevante pentru ansamblul partenerilor şi instrumente de comunicare internă (între parteneri) şi externă (pentru accesul public). Specificul aplicaţiei este configuraţia deschisă simultan mai multor operatori desemnaţi şi autorizaţi de către parteneri să acumuleze, trateze, difuzeze informaţiile particulare de care dispune fiecare şi care au utilitate pentru ansamblul comunităţii.

Nu în ultimul rând, portalul va fi destinat diseminării unor concepte şi idei referitoare la aspecte mai puţin abordate în relaţiile dintre patronate şi sindicate: conflictele dintre generaţii, adaptarea salariaţilor la ritmul accelerat al schimbărilor, nevoia unui ritm suţinut de formare şi perfecţionare.

Proiectul acoperă activităţi pe o perioadă de 24 de luni. Contractul de finanţare a fost semnat pe 5 decembrie 2012 iar inceputul oficial al implementării este 1 ianuarie 2013. Ultima lună de cheltuieli eligibile va fi decembrie 2014. Promotorul alături de parteneri (beneficiarii) asigură finanţarea a 12% din totalul cheltuielilor eligibile iar Mecanismul Financiar Norvegian acoperă 88% din finanţare. Avansul pus la dispoziţie de Norway Grants este substanţial: 90% din cheltuielile estimate ale primlui semestru, adică peste 36.000 de euro.