adjud_iluminat1.jpgUnitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Adjud a semnat contractul de finanţare nr. 3218 în data de 8 iunie 2012 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013. Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

Obiectivul general este creşterea calităţii vieţii, prin implementarea unui sistem de iluminat public extins, modernizat, eficient din punct de vedere energetic şi economic, care va avea efecte benefice însemnate pe termen mediu şi lung asupra cetăţenilor prin creşterea rolului social şi economic al oraşului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Creşterea calităţii vieţii, prin implementarea unui sistem de iluminat public stradal ;

– Realizarea de importante economii de energie şi bani, prin reabilitarea sistemului de iluminat public degradat, consumator de energie şi ineficient;

– Îmbunătăţirea serviciilor publice în sensul punerii la dispoziţia populaţiei a unui iluminat public la standarde europene;

– Îmbunătăţirea mediului antreprenorial şi crearea de noi locuri de muncă, la nivel de valoare adăugată a proiectului produsă prin estetizarea spaţiului urban şi oferirea unui aspect modern;

– Creşterea gradului de siguranţă publică, prin extinderea sistemului public stradal în cartierele care nu beneficiază în acest moment de acest serviciu public important;

– Scaderea fenomenului infracţional;

– Protecţia medilui, realizată prin instalarea de dispozitive, atât pentru protecţia dispozitivelor de iluminat, cât şi pentru protecţia cetăţenilor şi lucrătorilor în domeniu.

Beneficiarii proiectului sunt întreaga comunitate a oraşului Adjud, incluzând cartierul Burcioaia şi satele aparţinătoare Adjudu Vechi şi Şişcani.

Valoarea totală a proiectului este de 8.740.220,02 lei, din care:

– valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 3.714.259,43 lei

– valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 815.888,97 lei,

– co-finanţarea eligibilă a Beneficiarului 92.452,01 lei

– valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile 1.107.263,15 lei

– valoare neeligibilă inclusiv TVA aferentă acesteia 3.010.356,46 lei.