A fost aprobat proiectul SMART + depus de Consiliul Judetean Cluj

Consiliul Judetean Cluj a fost informat recent de catre liderul de proiect, Federatia Aragoneza a Municipiilor, Regiunilor si Provinciilor din Spania, în legatura cu adresa prin care Comitetul de Monitorizare al Programului INTERREG IV C anunta aprobarea proiectului SMART+ depus în cadrul celei de-a doua cereri de proiecte.

Proiectul SMART + (Management sustenabil al tranzitiei regionale) a fost depus spre finantare în luna ianuarie 2009, în cadrul Programului de Cooperare Interregionala INTERREG IV C.

Partenerii implicati în proiect sunt Federatia Aragoneza a Municipiilor, Regiunilor si Provinciilor din Spania în calitate de lider de proiect, Regiunea Leipzig din Germania, Regiunea Malopolska din Polonia, Regiunea Macedonia de Vest din Grecia, Consiliul Judetean Cluj si Asociatia Nationala a Municipiilor din Bulgaria. Scopul proiectului este de a analiza, transfera si disemina bune practici pentru promovarea antreprenoriatului si inovarii în cadrul IMM-urilor.

Activitatile care urmeaza a se derula în cadrul proiectului se refera în principal la:

– Constituirea unor structuri de coordonare a proiectului: Comitetul Interregional de Conducere (ISC), Comitetul Regional de Conducere (RSC), Secretariatul Tehnic al Proiectului (TPS);

– Lansarea a 2 apeluri pentru depunerea de sub-proiecte;

– Schimbul de experienta si bune practici între partenerii implicati în scopul eficientizarii politicilor în domeniile inovarii si economiei cunoasterii;

– Promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului prin realizarea de pliante, brosuri, organizarea unor conferinte de presa etc.

Bugetul total prevazut pentru întreg proiectul “SMART+” este de 3.376.590 Euro. Bugetul total propus pentru Consiliul Judetean Cluj este de 361.930 Euro, din care 307.640,50 Euro (85%) de la Uniunea Europeana, prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, iar 54.289,50 Euro (15%) reprezinta cofinantarea Consiliului Judetean Cluj. Potrivit prevederilor legale nationale referitoare la programele de cooperare teritoriala europeana instituite prin O.G. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei nationale în bugetul institutiilor implicate în gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul “Cooperare Teritoriala Europeana” se aloca de la bugetul de stat un procent de 13% din cheltuielile eligibile pentru proiectele la care lider de proiect sau partener sunt institutii publice sau O.N.G.-uri din Romania.

În vederea demararii proiectului, Consiliul Judetean Cluj a fost invitat la un seminar dedicat liderilor de proiect, care va avea loc la Bruxelles, în data de 26 noiembrie 2009. “Este extrem de îmbucurator sa constatam faptul ca numarul proiectelor cu finantare europeana nerambursabila depuse de Consiliul Judetean Cluj în calitate de initiator sau de partener si aprobate de organismele finantatoare se afla într-o continua crestere. Ne propunem sa acordam si în viitor o atentie deosebita acestui aspect, cresterea capacitatii de atragere a fondurilor europene constituind o prioritate absoluta a actualei conduceri a Consiliului Judetean Cluj”, a afirmat presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise.


Articol realizat de IOnut Caluschi