Guvernul a aprobat pe 29 ianuarie, in sedinta extraordinara dedicata cresterii capacitatii institutionale de absorbtie a fondurilor comunitare, un pachet de Hotarari privind modificarea structurilor organizatorice ale institutiilor administratiei publice, in vederea redistribuirii a peste 8.500 de posturi.
Schema de personal a Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale (MAPDR) se suplimenteaza cu 6.022 posturi, in conditiile in care aceasta institutie trebuie sa asigure absorbtia a 38% din fondurile comunitare ce vor fi alocate Romaniei dupa aderare. Din acest numar, 806 posturi vor suplimenta schema de personal a Agentiei Nationale Sanitar Veterinare. Pentru absorbtia fondurilor structurale si de coeziune imediat dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, se va mari numarul de posturi alocate Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura cu 3953 si Agentiei SAPARD care se va transforma in Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit cu 600.

De asemenea, se vor suplimenta si posturile structurilor administrative centrale care au responsabilitati in aplicarea Politicii Agricole Comune, in integrarea in Piata Unica Europeana si in continuarea si finalizarea procesului de pregatire si acreditare a agentiilor de plati si a structurilor care asigura controlul si verificarea conformitatii cu cerintele europene.

Structurile din cadrul Agentiile Regionale pentru Protectia Mediului, desemnate ca organisme intermediare pentru Programul Operational Sectorial pentru Infrastructura de Mediu (AM POS-Mediu), vor functiona pana la sfarsitul anului 2006 cu un numar de 168 de posturi. Numarul de posturi care vor fi alocate suplimentar Ministerului Mediului va fi de 200, 168 pentru Agentiile Regionale, iar diferenta pentru structura proprie Ministerului.

Guvernul a modificat Hotararea nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor. Modificarile propuse vizeaza intarirea capacitatii administrative si institutionale a Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, in concordanta cu angajamentele asumate de Romania la Capitolul 22 – Mediu, la Capitolul 21 – Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale, precum si prin Programul de Guvernare pentru perioada 2005 – 2008.

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor va indeplini noi atributii specifice in ceea ce priveste domeniile sale de activitate. MMGA va organiza si coordona activitatile de monitorizare a resurselor naturale, a solului, subsolului si radioactivitatii mediului. Alte noi atributii ale institutiei vizeaza asigurarea cadrului national de biosecuritate si asigurarea managementului si controlului programului EMAS (schemele de management de mediu si audit), in vederea participarii voluntare a organizatiilor interesate la aceste scheme.

De asemenea, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor va asigura functionarea Comitetului Ministerial pentru Situatii de Urgenta si a secretariatului tehnic permanent al acestuia, precum si a Comisiei pentru Siguranta Barajelor.

In vederea intaririi capacitatii administrative a Ministerului Integrarii Europene in vederea integrarii in UE la 1 ianuarie 2007, numarul de personal din cadrul acestei institutii a fost suplimentat cu 152 posturi. Suplimentarea posturilor vizeaza intarirea capacitatii administrative a urmatoarelor structuri care vor gestiona fonduri structurale si a caror activitate este coordonata de Ministerul Integrarii Europene: Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional, Unitatea Nationala de Sprijin pentru programele INTERREG si Autoritatea de management pentru noul instrument de vecinatate. Suplimentarea numarului de posturi pentru structurile mentionate are loc conform prevederilor din Tratatul de aderare a Romaniei la UE.

Ministerul Integrarii Europene isi pastreaza responsabilitatile specifice ca Agentie de implementare pentru programul Phare