Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) a organizat pe 26 octombrie conferinţa de închidere a proiectului „Transparență și competență în sectorul public”, MySMIS2014+ 140086/ SIPOCA 870. Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, ai echipei de implementare, ai organizaţiilor neguvernamentale, precum și ai prestatorilor serviciilor derulate în cadrul proiectului.

Vasile-Felix Cozma, preşedintele ANFP, a declarat: „Prin proiectul sus-menţionat, ANFP a obținut trei rezultate valoroase:

  • pilotarea noului model de recrutare în administrația publică centrală prin concurs naționalbazat exclusiv pe principii de competență, transparență și performanță;
  • dezvoltarea Sistemului Electronic Național de Evidență a Ocupării în Sistemul Public (SENEOSP);
  • instruirea, până la sfârșitul anului, a peste 7.000 de persoane din administrația publică în domeniile managementul resurselor umane și digitalizare, de către partenerii noştri, Universitatea Babeș-Bolyai.

Sunt rezultate cu care ne mândrim şi care sunt de o importanţă deosebită în contextul procesului amplu de reformă, pe care îl derulăm.”

Proiectul-pilot, organizat pentru funcțiile publice de grad profesional debutant şi pentru cele din categoria înalților funcționari publici, a cuprins două etape:

  • etapa de recrutare, realizată prin concurs naţional, de către ANFP;
  • etapa de selecţie, realizată prin concurs pe post, de către instituții și autorități publice, respectiv de către comisia de concurs pentru înalţii funcţionari publici.

191 de candidaţi  pentru funcţiile de debutanţi şi 21 pentru funcţiile de înalţi funcţionari publici au fost declaraţi admişi, după etapa de recrutare.

SENEOSP este un sistem informatic unitar de evidență, integrat și interconectat cu principalele baze de date naționale existente în România. Sistemul permite colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor privind personalul bugetar.

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020 și este implementat de ANFP, în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj- Napoca.