4e_software_logo.jpg4E Software îşi fundamentează activitatea pe complementaritatea între
necesitate, soluţie şi resurse. Întotdeauna orientată spre cele mai bune
rezultate, dezvoltarea aplicaţiilor noastre a cunoscut încă de la început o
continuă dedicare şi perfecţionare susţinute pe de o parte de
pasiunea noastră, iar pe de altă parte de satisfacţia
clienţilor noştri.

Trăim vremuri interesante. Vremurile interesante însa cer şi acţiuni pe
măsură. În contextul economic actual firma acordă o atenţie deosebită
dezvoltării produselor proprii şi adaptării lor la necesităţile curente ale
beneficiarilor săi, impunând în procesele de implementare standarde de
înaltă calitate.

1. Începuturi

Din punct de vedere istoric, activitatea companiei începe cu
dezvoltarea pe proiecte de outsourcing (offshore şi nearshore) şi soluţii
customizate. Prima implementare de succes are loc în cadrul unui proiect de
data warehouse la Institutul Naţional de Statistică. În primii ani sunt
abordate multiple domenii de activitate (pharma, real estate, retailing
etc.) prin diverse proiecte, acumulându-se know-how în aplicaţii specifice
şi tehnologiile implicate. În acelaşi timp, se dezvoltă relaţii durabile de
colaborare cu clienţi precum: Institutul Naţional de Statistică, SensiBlu,
Romconsulting Investment Group, Ministerul Transporturilor şi
Infrastructurii, Mr. Bricolage, Kantor Group, Ministerul Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale.

În 2004, compania începe dezvoltarea unor soluţii de brand, luând
naştere suita de aplicaţii Synchronytm ERP/CRM. De această dată, compania
deschide o noua direcţie de dezvoltare, pe soluţii şi tehnologii proprii.

2. Soluţii dezvoltate

Retailer

Soluţia a fost concepută pentru a integra ultimele tehnologii de retail
într-un pachet cu funcţionalităţi de bază şi extinse în procesele de
front-end desfăşurate în supermarket-uri. Foloseste tehnologii actualizate
de lucru cu baze de date şi este construit pe un model unitar de date. Acest
model permite implementarea de arhitecturi customizabile, cu replicare în
timp real a datelor, comunicare date cu alte sisteme ERP şi/sau CRM şi chiar
centralizarea lor într-un sistem extins de aplicaţii bazate pe modele
similare în vederea monitorizării şi controlului business-urilor cu mai
multe ramuri de activitate. Interfata grafica este intuitivă şi necesită un
minim de training al personalului. Resursele umane necesare întreţinerii
sistemului sunt reduse, cea mai mare parte a operaţiilor efectuându-se de la
distantă.

Un set de extinderi ale funcţionalităţilor de bază a fost planificat
şi executat:

– Sistem de fidelizare cu card-uri client şi avantaje de tip discount;

– Interfata grafică de restaurant (înlocuind în felul acesta aplicaţia
e-Waiter, dezvoltată anterior);

– Integrare cu terminale portabile;

– Interactivitate grafică şi audio cu clienţii;

EvoVision2

Sistem operativ de tranzacţionare live la bursa BVB, compus din
module de comunicare cu sistemele bursei, aplicaţie back-office de
management, portal de acces cont client şi aplicaţie desktop de monitorizare
şi tranzacţionare. Sistemul este construit pe un model tranzacţional unitar
ce permite comunicarea cu sisteme externe de back-office/CRM şi
centralizarea datelor într-un sistem extins de management.

Noul Synchronytm

Sistemul de aplicaţii Synchrony trece printr-o perioadă de
actualizare de tehnologii şi refundamentare design. Se face trecerea pe un
nou model unitar de date, realizând alinierea la aceleaşi standarde
utilizate şi în alte sisteme, precum Retailer sau EvoVision. Deja o parte
din aplicaţii sunt migrate pe noul model:

– Synchronytm.PropertyManager

– Synchronytm.Inventory

Prin această aliniere, va fi posibilă comunicarea de date într-un sistem
extins de management pentru business-uri cu multiple ramuri de activitate.

Business Manager concept

Datorită unui sistem logic unitar de conceptualizare şi design al
produselor dezvoltate de către 4E Software, este posibilă unificarea
sistemelor independente într-o platformă extinsă de Business Intelligence,
cuprinzând urmatoarele obiective:

– Centralizarea datelor din sisteme de aplicaţii pe diferite ramuri de
activitate;

– Distribuirea datelor în structuri multidimensionale de date,
clasificate după: localizare geografică şi în timp, sector activitate,
departament, contract, tip de venit/cheltuială, client şi altele;

– Extragerea de informaţii agregate calitative (data mining);

– Luarea de decizii şi feedback în sistemele generatoare de date;

– Arhitectură bazată pe reguli de business.

c-mola

Aplicaţie CAD de design şi vizualizare accesorii unelte aşchietoare,
fiind comercializată printr-unul dintre partenerii noştri din Germania,
acoperind o zonă lipsită de soluţii informatice de înaltă calitate.
Operaţiile permise de către aplicaţie sunt diverse şi similare cu aplicaţii
CAD consacrate, având posibilitatea exportului de date grafice în diferite
formate.

Proiecte în Administraţia Publică

4E Software a dezvoltat sau a participat ca şi consultant în
designul şi dezvoltarea unor sisteme utilizate în administraţia publică,
dintre care menţionăm:

Opis – sistem de monitorizare grant-uri Phare, realizat în
2005-2006;

NQR – consultant angajat în elaborarea documentaţiei de
Specificaţii Cerinţe Sistem pentru Registrul Naţional de Calificări în
cadrul unui proiect Phare;

Knowledge Based Economy – Partener al Kantor Group în
realizarea proiectului de Monitorizare şi Evaluare a proiectului de
Knowledge Economy Project, finanţat de către Banca Mondială şi implementat
în 255 de comunităţi din Romania de catre Ministerul Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale, direcţia de managemement de proiect.