Agenția Națională a Funcționarilor Publici participă, în calitate de partener, la implementarea proiectului Student activ – Profesionist de succes – PRO-ACTIV 2020! – POCU/626/6/13/130823.

Beneficiarul direct al proiectului este Universitatea din Bucureşti, care este şi liderul parteneriatului alcătuit din reprezentanţi ai mediului privat şi ANFP.

Dezvoltarea colaborării dintre stat, mediul academic şi mediul privat este deja un obiectiv prioritar pe care mi l-am asumat în calitate de preşedinte al ANFP. Pregătirea viitorilor profesionişti din funcţia publică este esenţială şi de aceea îi încurajez pe studenți să se înscrie la stagiile derulate prin acest proiect. Sunt convinsă că această experienţă va fi una deosebit de valoroasă pentru procesul lor de formare”.

Violeta Vijulie, preşedinte ANFP

 

 

Prin proiect se vor realiza:

  • 9 parteneriate cu angajatori pentru sprijinirea și dezvoltarea competențelor și a aptitudinilor profesionale a 284 de studenți din cadrul domeniilor economic și administrație publică;
  • stagii de pregătire practică pentru studenți (63 dintre acestea se vor desfăşura în entități care activează în domenii de specializare inteligentă);
  • workshop-uri și vizite de studiu în vederea facilitării inserției pe piața muncii a unui număr de 106 studenți.

Activităţile ANFP în cadrul parteneriatului vor contribui la realizarea acestor obiective, prin echipa de tutori de practică organizată la nivel instituţional. Echipa va  gestiona stagiile de formare practică pentru studenţii de la specializarea administraţie publică, dar va realiza şi un proces intensiv și coerent de consiliere și orientare profesională a acestora.

Detalii despre proiect pot fi consultate pe site-ul ANFP, www.anfp.gov.ro, secţiunea Proiecte/ Proiecte în derulare.