calinoiu_ion.jpgSuma de 25 de milioane de lei a fost repartizată judeţului Gorj în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală pentru continuarea a peste 50 de lucrări şi începerea altora noi în infrastructura rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă la nivel judeţean.

Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj, Ion Călinoiu, pentru anul în curs, lista obiectivelor de investiţii ale judeţului cuprinde 90 de puncte, dintre care 51 sunt lucrări de continuare pentru care a fost repartizată suma de 24.282.296 lei, iar restul lucrărilor, 39 la număr, sunt lucrări noi pentru care s-a alocat suma de 717.703 lei.

„Pentru subprogramul Modernizarea Satului Românesc a fost alocată suma de 20.609.637 lei din care pentru 49 de lucrări în continuare a fost repartizată sumă de 20.039.637 lei, iar pentru alte 39 de lucrări noi suma de 717.703 lei. Lucrările sunt în domeniile realizarea, extinderea, reabilitarea, modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei, a sistemelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate, reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate ca drumuri judeţene, de interes local, comunale şi drumuri publice din interiorul localităţilor şi realizarea, reabilitarea şi modernizarea de poduri, podeţe sau punţi pietonale în mai multe comune din judeţ. Pentru subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor a fost alocată suma de 39.427 lei pentru modernizarea drumului DC 27 Ştefăneşti, iar pentru subprogramul Infrastructură la nivel judeţean a fost repartizată suma de 4.350.935 lei pentru reabilitarea DJ 673A Dragoteşti – Mătăsari şi reabilitare sistem rutier pe DJ 671B, limita judeţul Mehedinţi – Văgiuleşti – Samarineşti – Motru – Lupoaia – Cătunele – Glogova – Cămuieşti”, a precizat Ion Călinoiu.

a afirmat că în cadrul aceluiaşi program au mai fost alocate sumele necesare pentru finalizarea unui număr de 17 obiective de investiţii pentru modernizarea infrastructurii rutiere şi edilitare din mediul rural, respectivele lucrări având prioritate în faţa celor care urmează să fie demarate. „Lucrările noi pentru care s-a primit finanţare vor începe în funcţie de cum se vor termina cele aflate în execuţie”, a spus preşedintele CJ Gorj, Ion Călinoiu. AGERPRES