Produse bio, procesarea superioară a productiei agricole locale, pescuit sportiv, promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale, agroturism, servicii pentru populatie sunt câteva din direcţiile de acţiune prioritare rezutate în urma consultărilor dintre membrii grupului de acţiune locală (GAL) Găvanu Burdea care au avut loc vineri, 18 iunie 2010.


Direcţiile de prioritare de acţiune, modalitătile de finantare si implementare a acestora prin intermediul candidaturii la finantare din AXA 4 LEADER (PNDR) au fost discutate şi aprobate de peste 50 de membrii ai parteneriatului din cele 13 localităti ale teritoriului (autortităti publice, mediu privat si reprezentanti ai societătii civile). Au fost prezenti si reprezentanti ai DADR si ai Consiliului Judetean Arges.

Consultările cu membrii parteneriatului de la nivelul teritoriului Găvanu Burdea asupra strategiei reprezintă o etapă finală a unui amplu proces de cercetare, analiză şi programare în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare a Teritoriului în cadrul proiectului ”Pregătiti pentru a fi LEADERI”, finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), AXA 4.În cadrul acestui proiect s-a avut în vedere întărirea capacitătii parteneriatului din teritoriu de a licra împreună la elaborarea strategiei comune si elaborarea strategiei bazată pe potentialul si resursele locale si pe nevoile de dezvoltare identificate.Unitătile administrativ teritoriale participante în proiect sunt: Bîrla, Buzoeşti, Căldăraru, Costeşti, Hîrseşti, Lunca Corbului, Miroşi, Săpata, Stolnici, Ungheni din judetul Arges si Sârbii – Măgura, Corbu si Tufeni din judetul Olt.Pentru mai multe informaţii puteti contacta echipa de proiect astfel:


0752.029.007 Neacsu Ion

0752.029.010 Musat Valerica

0752.029.000 Pana Ion