10 comunitati locale incluse in faza pilot a proiectului “Economia Bazata pe Cunoastere”

La sediul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a avut loc o intalnire cu cei zece reprezentanti ai comunitatilor locale preselectate de MCTI, de comun acord cu Banca Mondiala, ca fiind relevante pentru tipologia de entitati administrative teritoriale din Romania in vederea implementarii fazei pilot a proiectului