USAMV Iaşi lansează un proiect dedicat doctoranzilor, finanţat prin fonduri structurale

usamv_iasi.jpgUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, implementează începând cu 1 martie 2010 proiectul “Sprijinirea participării doctoranzilor la programele doctorale”.

Proiectul este finanţat de Fondul Social European prin intermediul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, respectiv Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Rezervelor Umane (AM POSDRU), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, având o valoare totală de 6883900 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni. Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea formării viitorilor cercetători care frecventează studiile universitare de doctorat, prin generarea cadrului specific de sprijin pentru doctoranzi.

Activităţile proiectului au în vedere următoarele aspecte:

– atribuirea de sprijin financiar prin acordarea de burse doctoranzilor cu frecvenţă înmatriculaţi la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi, începând cu anul universitar 2009/2010;

– atribuirea de burse pentru mobilităţi interne şi externe efectuate de doctoranzii din grupul – ţintă al proiectului;

– atribuirea de sprijin financiar pentru participarea doctoranzilor la conferinţe şi seminarii internaţionale;

– atribuirea de sprijin financiar pentru dezvoltarea capacităţii de publicare a rezultatelor ştiinţifice obţinute de doctoranzi;

– organizarea de workshop-uri, seminarii, conferinţe internaţionale etc, cu scopul de a diversifica formele de pregătire a viitorilor specialişti;

– finalizarea studiilor doctorale prin elaborarea şi susţinerea publică a tezelor de doctorat.

Grupul – ţintă al proiectului este format din 50 de doctoranzi cu frecvenţă înmatriculaţi la 1.10.2009, la următoarele domenii: agricultură, horticultură, zootehnie şi medicină veterinară. Lansarea proiectului se va face pe data de 21 aprilie, ora 11,00, în Amfiteatrul Amec