Un nou proiect ANFP: “Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici”

functionari2.jpgAgenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) organizează vineri, 1 noiembrie, conferinţa de lansare a proiectului Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici. Evenimentul va avea loc începând cu ora 10:00, la Hotel Diesel, strada Mircea Eliade nr. 113 A, Bucureşti.

Proiectul, implementat de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în parteneriat cu Asociaţia Autorităţilor Locale şi Regionale din Norvegia (KS) şi Asociaţia Municipiilor din România (AMR), este finanţat printr-un grant acordat de către Guvernul Norvegiei prin intermediul Granturilor Norvegiene 2009-2014, în cadrul Programului Muncă Decentă şi Dialog Tripartit, având o valoare de 351.778 Euro, din care 301.948 Euro grant şi 49.830 Euro co-finanţare (asigurată de către ANFP, KS şi AMR).

Obiectivul proiectului vizează îmbunătăţirea structurilor şi practicilor specifice dialogului social pentru funcţionarii publici, respectiv întărirea rolului comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Activităţile proiectului sunt implementate în parteneriat cu 15 instituţii şi autorităţi publice pilot din municipiul Bucureşti şi din judeţele Braşov, Galaţi, Iaşi, Timişoara, precum şi cu asociaţia APDD – Agenda 21. Grupul ţintă este reprezentat de membrii comisiilor paritare şi alţi funcţionari publici din cadrul instituţiilor prefectului, consiliilor judeţene, primăriilor municipiilor reşedinţă de judeţ.

La eveniment sunt aşteptaţi să participe partenerii din cadrul proiectului, reprezentanţi ai finanţatorului, reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, ai partenerilor sociali, ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai mass-mediei. Evenimentul se va bucura de prezenţa ES Tove Bruvik Westberg, ambasadorul Regatului Norvegiei la Bucureşti.