Licitatie publica: Reabilitare Centrul Istoric Slatina

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Municipiul Slatina
Adresa postala: Slatina, strada mihail Kogalnicenu nr.1 , Localitatea: Slatina , Cod postal: 230080 , Romania , Punct(e) de contact: DANIELA MOANTA , Tel. 0249/439377;407002 , Email: pms_it@primariaslatina.ro , Fax: 0249/431708;439336 , Adresa internet (URL): www.primariaslatina.ro.

Tipul de contract si locul executarii lucrarilor:
Lucrari

Locul principal sau locul de executare a lucrarilor: municipiul Slatina

Valoarea estimata fara TVA: 4,900,000 RON

Clasificare CPV:

45212350-4 – Cladiri de interes istoric sau arhitectural deosebit

45233140-2 – Lucrari de drumuri

Durata: 24 luni incepand de la data adjudecarii contractului

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: Nu

Informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Primariei municipiului Slatina

Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu