Seminar privind combaterea violenţei în şcoli în sectorul 3 al CapitaleiPe data de 14 octombrie s-a desfăşurat în sectorul 3 din Bucureşti, seminarul cu tema “Combaterea violenţei în şcoli – o mai bună comunicare între Şcoală, Copii şi Părinţi”, seminar care face parte din activităţile înscrise în cadrul proiectului “Tinerii împotriva violenţei”.

Proiectul iniţiat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, “Tinerii împotriva violenţei”, este un proiect strategic, finanţat din Fondul Social European, pe o perioada de 36 de luni şi contribuie în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POS DRU. Proiectul se înscrie în domeniul major de intervenţie 1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate.

Partenerii Ministerului Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului în cadrul acestui proiect sunt: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Organizaţia Salvaţi Copiii şi Agenţia OSC.

Seminarul cu titlul “Combaterea violenţei în şcoli- o mai bună comunicare între Ṣcoală, Copii şi Părinţi”, desfăşurat în sectorul 3 al Capitalei a avut ca principal scop dezvoltarea unei abordări constructive cu privirea la elaborarea unor proceduri corecte de comunicare în situaţii de violenţă şcolară.

În prima parte a seminarului, Claudia Atănăsoae, Senior Consultant în cadrul Agenţiei OSC a susţinut o prezentare amplă a proiectului “Tinerii împotriva violenţei” şi a oferit auditoriului informaţii legate de sustenabilitatea proiectului şi rolul organizării unor astfel de seminarii.

Au urmat prezentări susţinute de reprezentantul Inspectoratului General al Jadarmeriei Române, Cosmin Chesaru si reprezentantul Direcţiei Învăţământ Cultură din cadrul Primăriei Sectorului 3, Mihail Ungureanu, Expert superior Serviciul Educaţie, Cultură, Sport. Aceştia au subliniat ca principala cauză a violenţei în şcoli este lipsa de comunicare dintre unităţile de învăţământ preuniversitar si organele de Poliţie, în speţă, reprezentanţii Jandarmeriei. O altă cauză a violenţei şcolare identificată este reacţia întârziată a autorităţilor şi toleranţa tot mai mare asupra cazurilor de violenţă. S-a discutat de asemenea şi despre sporirea autorităţii şi responsabilităţilor managerului instituţiei de învăţământ.

Tot în prima parte a seminarului, Adina Tatu, psiholog in cadrul Organizaţiei “Salvaţi Copiii” a prezentat auditoriului filmuleţe despre desfăşurarea Forumului Copiilor şi despre organizarea unei tabere educative.

Au mai susţinut prezentări în cadrul seminarului Marcela Claudia Călineci, reprezentant CMBRAE, Ştefana Gheorghiu, directoru Colegiul “Gheorghe Şincai”, Mihaela Mihai, responsabil comisie de prevenire a violenţei, Liceul Teoretic “Dante Aligheri” şi Gabriela Pânzariu, director Grup Şcolar Industrial “Republica”. Aceştia au adus în discuţie aspecte importante asupra identificării unor măsuri de prevenţie a situaţiilor de violenţă în şcoli. S-a punctat, de asemenea, importanţa existenţei psihologului în cadrul unei unităţi de învăţământ, atât din punct de vedere al suportului oferit elevilor, cât şi cadrelor didactice.

În cea de-a doua parte a seminarului, participanţii au colaborat în vederea dezbaterii informaţiilor incluse în draftul Ghidului de comunicare privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli, elaborat de Agenţia OSC, partener al proiectului pe componenta de comunicare. Participanţii la seminar s-au organizat pe grupe de lucru şi au analizat aspectele incluse în Ghidul de comunicare, privind optimizarea comunicării interne şi externe a şcolii, în cazuri de violenţă.

Toate observaţiile facute de participanţi în cadrul workshop-ului vor fi analizate şi incluse în cadrul Ghidului de comunicare final care va fi publicat pe platforma proiectului Tinerii împotriva violenţei, www.tineriimpotrivaviolentei.edumanager.ro.