Seminar despre implementarea legislatiei privind liberul acces la informatiile de interes public

Institutul pentru Politici Publice (IPP) si Asociatia Secretarilor Generali din Consiliile Judetene din Romania a organizat, la Sinaia, intalnirea de lucru dedicata implementarii legislatiei privind liberul acces la informatiile de interes public si transparenta decizionala in administratia publica.
Intalnirea a fost organizata in cadrul proiectului “Participare publica si acces la informatii in comunitatile locale”, realizat de Institutul pentru Politici Publice cu sprijinul financiar al Ambasadei Canadei, prin Canadian International Development Agency. La intalnire au participat reprezentanti ai administratiei publice locale si centrale, ai Parlamentului Romaniei, ai unor importante organizatii internationale sau de cooperare bilaterala si ai unor organizatii neguvernamentale active in promovarea transparentei. Organizatorii doresc sa faciliteze un dialog de substanta intre factorii decizionali de la diferite niveluri si practicieni ai accesului la informatie si transparentei decizionale.

IPP organizeaza aceasta intalnire la sfarsitul unui an de implementare a proiectului “Participare publica si acces la informatii in comunitatile locale”, care a cuprins o ampla evaluare a aplicarii celor doua legi printr-o ancheta sociologica la nivelul administratiei publice locale, precum si o serie de sase sesiuni de instruire adresate functionarilor publici insarcinati cu aplicarea legislatiei respective.

Experienta acumulata in acest domeniu, prin lucrul direct cu administratia publica locala, va permite realizarea unei dezbateri informate si aprofundate cu privire la eventuale posibilitati de modificare a cadrului legislativ relevant, in vederea optimizarii accesului la informatia de interes public si a procedurilor de elaborare transparenta a deciziilor in administratia publica. Un alt aspect important ce va fi luat in discutie va fi evaluarea necesitatilor de formare profesionala pentru functionarii publici implicati in aplicarea celor doua legi.

Una din concluziile desprinse atat din evaluarile IPP, cat si ale altor organizatii interne si internationale interesate de reforma administratiei publice din Romania este aceea ca transparenta in functionarea institutiilor publice reprezinta un element fundamental al bunei guvernari.