Şedinţele Consiliului Local Sector 3 vor fi transmise în direct pe site-ul Primăriei

Şedinţele publice ale Consiliului Local Sector 3 vor fi filmate şi vor fi transmise în direct pe site-ul propriu al Primăriei, conform unui proiect de hotărâre aprobat joi de consilierii locali. Aceste înregistrări vor fi disponibile într-o arhivă pe site-ul propriu.

Cetăţenii şi participanţii la şedinţele Consiliului Local Sector 3 vor putea filma sau fotografia în timpul dezbaterilor, cu condiţia solicitării verbale sau scrise, înaintea şedinţei.

Conform hotărârii, elaborată de consilierii locali ai Uniunii Salvaţi România, hotărârile adoptate de Consiliul Local vor fi publicate pe site-ul Primăriei Sectorului 3 şi vor cuprinde textul complet al hotărârii, expunerea de motive, raportul de specialitate şi avizele comisiilor de specialitate. De asemenea, pe site vor fi publicate procesele verbale ale şedinţelor, precum şi proiectele de hotărâre incluse pe ordinea de zi.

Totodată, pe site-ul instituţiei ar urma să fie publicate sau actualizate o serie de informaţii financiare, cel puţin o dată pe trimestru, în format electronic editabil. Este vorba despre: sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil, proiectul de buget, bugetul aprobat, execuţia bugetului, rectificările de buget, contul de închidere al execuţiei bugetare, calculul indicatorilor bugetului local, gradul de îndatorare a bugetului local. AGERPRES