Regulamentul ariei naturale protejate “Frumoasa”, din Alba, a intrat în faza de avizare

peisaj.jpgConsiliul Judeţean Alba, care administrează aria naturală protejată “Frumoasa”, cuprinzând peste 137.000 de hectare de pe raza judeţelor Alba, Hunedoara, Sibiu şi Vâlcea, are termen de depunere până la sfârşitul lunii ianuarie pentru proiectul prin care să se asigure managementul acestui parc natural.

Purtătorul de cuvânt al CJ Alba, George Şinca a precizat vineri că instituţia a elaborat regulamentul ariei naturale protejate, care a fost trimis spre avizare la Ministerul Mediului.

CJ Alba, care a preluat în urmă cu aproape un an administrarea ‘Frumoasei’, pentru un deceniu, în baza unui contract încheiat cu Ministerul Mediului, are termen timp de trei ani pentru aprobarea Planului de management. Până în prezent au fost constituite un consiliu ştiinţific, coordonat de Angela Bănăduc şi un consiliu consultativ de administrare la conducerea căruia se află prin rotaţie CJ Alba şi Sibiu. CJ Alba va trebui să asigure un buget care să permită buna administrare a ariei naturale protejate, inclusiv a funcţionării celor două consilii, să păstreze destinaţia oricărei construcţii, dotări ori amenajări ce se realizează şi/sau se utilizează în scopul bunei administrări a ariei naturale protejate de către structura de administrare.


De asemenea, trebuie să doteze personalul cu uniforme specifice şi echipament adecvat activităţii de teren şi să asigure instruirea necesară a personalului. Parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000, aria naturală protejată “Frumoasa” este compusă din 11 tipuri de habitate de interes comunitar şi 25 de specii de interes comunitar, dintre care patru specii de mamifere (urs, lup, râs şi vidra), două specii de amfibieni, trei specii de peşti, 11 specii de nevertebrate şi cinci specii de plante (trei de muşchi şi două de plante superioare). “Frumoasa” este şi arie de protecţie specială avifaunistică, pe o suprafaţă totală de aproape 132.000 de hectare. Aria este compusă din 11 specii de păsări de interes comunitar (iernuca, cocoşul de munte, trei specii de ciocănitori, trei specii de răpitoare de noapte, caprimurgul şi două specii de paseriforme).


CJ Alba a demarat procesul de dezvoltare economică şi socială din zona Munţilor Şureanu, iar pentru asigurarea unei dezvoltări durabile s-a considerat foarte importantă implicarea în conservarea naturii, ţinând cont de riscul modificării sistemelor ecologice ca urmare a realizării proiectelor de dezvoltare a infrastructurii necorelate cu un management eficient al ariilor naturale protejate. Administrarea unui astfel de sit va putea aduce în timp venituri importante administraţiei judeţene din Alba, care vor proveni din taxe de exploatare, taxe pe pensiuni sau alte taxe turistice. AGERPRES