Regimul incompatibilităţii aleşilor locali a fost modificat în Senat ca urmare a cererii de reexaminare a preşedintelui Iohannis

Activitatea consilierului local în calitate de membru al Consiliului de Administraţie (CA) al unei activităţi economice din subordinea sau la care unitatea administrativ-teritorială pe care o conduce deţine participaţie nu este retribuită, se arată într-un amendament adoptat de plenul Senatului la reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri.

Prin modificarea acestei propuneri legislative, Senatul a admis cererea de reexaminare a preşedintelui Iohannis.

Potrivit formei adoptate de Senat după reexaminare, funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al CA sau cenzor la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea 31/1990, la societăţile de interes judeţean ori aflate sub autoritatea consiliului judeţean sau la regiile autonome şi societăţile reglementate de aceeaşi Lege 31/1990 şi la societăţile de interes naţional care îşi au sediul sau deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă.

De la această incompatibilitate fac excepţie reprezentanţii în Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) la societăţile reglementate de Legea societăţilor 31/1990, membrii în Consiliile de Administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţâmânt de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau alţi reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale.

Reexaminarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, iniţiată de 120 de parlamentari preponderent PNL va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor. AGERPRES