PROIECTE ÎNSCRISE PENTRU GALA ADMINISTRATIE.RO 2018

Proiecte de investiții în infrastructura locală

Primăria Municipiului Timișoara – Reabilitarea și extinderea pasajelor de subtraversare a linilor de cale ferată în Timișoara

Primăria orașului Seini – POD PESTE RAUL SOMES INTRE ORASUL SEINI, JUDET MARAMURES  SI COMUNA POMI, JUDET SATU MARE  IN PUNCTUL DE TRECERE CU BACUL

Primăria municipiului Giurgiu – High Performance Green Port-Portul Verde și de Înaltă Performanta

Primăria Municipiului Galați – SISTEMATIZARE ZONA COLEGIUL NAȚIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU GALAȚI

Primăria Municipiului Galați – CONSTRUIRE PARCARE SUPRAETAJATĂ ZONA MAZEPA I, AFERENT BL. R5, STR. ROȘIORI

Primăria Municipiului Galați – AMENAJARE ZONĂ CENTRALĂ

Primăria Municipiului Galați – RESISTEMATIZARE DRUM DN2B TIRIGHINA GALATI

Consiliul Județean Vrancea – Amenajarea ariei naturale de interes local “Crang Petresti” si imbunatatirea infrastructurii de acces”

Consiliul Județean Bacău – “Drum Interjudetean DJ 207D, DJ 241A, DJ 241”

Consiliul Județean Bacău – “Modernizarea si Dezvoltarea Infrastructurii de Transport Aerian”

Primăria Lețca Nouă – jud. Giurgiu – Modernizare drumuri comunale

Primăria Orașului Negrești-Oaș – REABILITARE SI MODERNIZARE CORP “C” PRIMARIA NEGREȘTI-OAȘ

Consiliul Județean Buzău – REABILITARE DJ 203H, KM.0+000 – 16+000, RÂMNICU SĂRAT-BUDA, JUDEȚUL BUZĂU

Consiliul Județean Giurgiu – Investiţii pentru siguranţa rutieră şi îmbunătăţirea conectivităţii între municipalitatea Ruse şi judeţul Giurgiu la reţeaua de transport TEN-T (Investing in Road Safety and Improving the Connectivity of Ruse Municipality and Giurgiu County to TEN-T Transport Network)

Consiliul Județean Buzău – STIMULAREA MOBILITĂŢII LA NIVEL REGIONAL PRIN MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE TRANSPORT PE TRONSONUL  LIMITĂ  JUDEȚ BRĂILA – ROBEASCA – VADU PAŞII (E85)

Consiliul Județean Buzău – Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential demonstrate ale judetului Buzau

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea – “Reorganizarea şi amenajarea spaţiului public central din Municipiul Râmnicu Vâlcea”

Consiliul Județean Iași – REGIUNEA NORD – EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAŞI – SUCEAVA

Consiliul Județean Iași – Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere interjudeţene DJ 282C, DJ 282, DJ 282B Iaşi – Botoşani

 

Proiecte destinate dezvoltării serviciilor publice

Primăria Municipiului Focșani – Amenajare parc tematic pentru cicliști

Primăria Municipiului Turda – Investiții pentru consolidarea capacității instituționale a Primăriei Turda

Consiliul Județean Vâlcea – Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice, etapa II

Primăria Municipiului Reghin – Construcție Hală Agroalimentară în Municipiul Reghin, județul Mureș

Instituția Prefectului Municipiului București – EFICIENȚĂ ȘI PROGRES ÎN ACTIVITATEA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR

Consiliul Județean Bacău – “Sistem Integrat de Management al Deseurilor Solide in Judetul Bacau”

Primăria Municipiului Onești – “MODERNIZARE, EXTINDERE SI OPTIMIZAREA CONSUMULUI ENERGETIC – SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL ONESTI”

Consiliul Județean Iași – SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR ÎN JUDETUL IASI

Instituția Prefectului Municipiului București – EFICIENȚĂ ȘI PROGRES ÎN ACTIVITATEA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR

 

Proiecte de dezvoltare a serviciilor sociale

Primăria Municipiului Galați – Creșterea performanței energetice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sf. Spiridon

Consiliul Județean Iași – ECHILIBRU – SPRIJIN PENTRU FAMILIILE COPIILOR CU DIZABILITATI DIN MUNICIPIUL IASI

Primăria Municipiului Galați – Reabilitarea Termică și Creșterea Performanței Energetice a Clădirilor Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați

Primăria municipiului Piatra Neamț – Proiect de dezvoltare a serviciilor sociale

 

Proiecte de investiţii în educaţie

Primăria Municipiului Turda – CEPS TURDA – Calitate, Egalitate și Prietenie în Școlile din Turda

Primăria Municipiului Sebeș – Construire clădire Liceu Tehnologic Sebeș

Primăria Oraşului Negrești-Oaș – EXTINDERE, MODERNIZARE,DOTARE  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 ÎN ORAȘUL NEGREȘTI-OAȘ, JUDEȚUL SATU-MARE

Primăria Oraşului Negrești-Oaș – Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic Negrești-Oaș – Corp A, din localitatea Negrești-Oaș

 

Proiecte de invesţiii în sănătate

Consiliul Judeţean Mehedinţi – Reabilitare/modernizare pentru creșterea eficienței energetice la Pavilionul Psihiatrie I și II

Primăria municipiului Piatra Neamţ – Proiect de investitii in sanatate

Consiliul Județean Iași –         AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC DE OBSTETRICĂ ŞI GINECOLOGIE “CUZA VODĂ” IAŞI

Consiliul Județean Iași – AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI CLINIC DE URGENŢĂ “PROF. DR. N. OBLU” IAŞI

Consiliul Județean Iași – REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC DE URGENTA ”SF. MARIA” IASI

 

 

Investiiţi în proiecte culturale

Primăria Municipiului Moinești – Inaugurare monument  “Centenarul României”

Instituţia Prefectului Harghita – „ROMANIA 100 – Respect Armatei României”

Consiliul Judeţean Buzău – Reabilitare Muzeul Judetean Buzau

Consiliul Judeţean Buzău – “Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului muzeal I.C. Brătianu”

Primăria Municipiului Râmnicu Valcea – Ziua Imnului National in Anul Centenarului

Consiliul Judeţean Buzău – “Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Județeană ”Vasile Voiculescu” Buzău”

Consiliul Județean Vâlcea – Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu

 

Proiecte de urbanism

Primăria Sectorului 6 Bucureşti – Înființare parc Bulevardul Timișoara nr. 10, Sectorul 6

Primăria Municipiului Roman – Îmbunătățirea factorilor de mediu și condițiilor de viață în Municipiul Roman prin amenajarea parcului Jora

 

Proiecte de investiţii în turism

Primaria Municipiului Turda – Investitii complementare pentru dezvoltarea turismului în Municipiul Turda

Primăria Municipiului Vulcan – Proiect de dezvoltare turistică în Pasul Vîlcan

Primăria Municipiului Câmpia Turzii – Amenajare zonă cultural -recreativă “Trei Lacuri“ din Municipiul Câmpia Turzii

Consiliul Judeţean Vrancea – INFIINTARE SI DOTARE BAZE SALVAMONT S+P+E IN COMUNA NISTORESTI SI IN COMUNA PAULESTI SI REABILITARE BAZASALVAMONT VILA RUCAR

Consiliul Judeţean Buzău – Protecţia şi promovarea biodiversităţii sitului ROSCI0190 PENTELEU

Consiliul Judeţean Buzău – Managementul conservativ si participativ al sitului ROSCI0190 Penteleu

Consiliul Județean Iași – Reabilitarea Manăstirii Golia  – etapa II

 

 

Proiecte de implementare a tehnologiilor moderne în administraţie

Primăria Municipiului Turda – Investitii pentru cresterea calitatii si transparentei procesului administrativ la nivelul Primariei Municipiului Turda

Consiliul Județean Harghita – site web monitorizare, urmărire și transparență – investitii.judetulharghita.ro

Consiliul Judeţean Giurgiu – „Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407

Consiliul Judeţean Buzău – „Parteneriat pentru etică şi integritate în Consiliul Județean Buzău”

Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi – Soluţii digitale în activitatea de lucru cu publicul  a celui mai mare S.P.C.L.E.P. din România