Proiect de lege privind alocaţia pentru susţinerea familiei, în atenţia Guvernului

Guvernul va analiza în şedinţa de luni, în primă lectură, proiectul de lege privind alocaţia pentru susţinerea familiei, potrivit agendei de lucru a Executivului. Prin respectivul proiect de lege se propune instituirea unei noi alocaţii pentru susţinerea familiei.

Conform expunerii de motive a proiectului de lege, postat pe site-ul Ministerului Muncii, acest proiect de act normativ se bazează pe raţionalizarea alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, astfel încât să se asigure o ţintire mai bună a prestaţiei şi acoperire suficientă cu măsuri de asistenţă socială a familiilor cu copii şi venituri extrem de reduse.

Noua alocaţie se va acorda potrivit unei proceduri similare cu cea prevăzută până în prezent. Principalele prevederi ale proiectului de act normativ sunt: stabilirea limitei maxime de venituri până la care se acordă alocaţia la 370 lei/persoană şi diferenţierea acordării alocaţiilor familiale în funcţie de veniturile familiilor şi numărul de copii din familie, cu sprijinul mai focalizat al familiilor cu venituri mai mici. Astfel, în cazul familiei cu doi părinţi se vor acorda, dacă veniturile sunt între zero şi 200 de lei, următoarele sume: 40 de lei pentru un copil, 80 de lei – doi copii, 120 de lei – trei copii, 160 de lei – patru şi mai mulţi copii.


Dacă veniturile familiei cu doi părinţi sunt între 201 şi 370 de lei, se vor acorda sumele: pentru un copil – 30 de lei, doi copii – 60 de lei, trei copii – 90 de lei, patru şi mai mulţi copii – 120 de lei. În cazul familiei monoparentale, dacă veniturile sunt între zero şi 200 de lei, se vor acorda alocaţiile astfel: pentru un copil – 60 de lei, pentru doi – 120 de lei, pentru trei – 180 de lei, iar pentru patru şi mai mulţi – 240 de lei.

Dacă veniturile familiei monoparentale sunt între 201 şi 370 de lei, sumele primite ca alocaţie ar putea fi următoarele: pentru un copil – 45 de lei, doi copii – 90 de lei, trei copii – 135 de lei, patru şi mai mulţi copii – 180 de lei. Proiectul de lege ce va fi dezbătut în primă lectură de către Executiv prevede menţinerea în continuare a acordării alocaţiei de stat pentru copii, ca drept universal acordat tuturor copiilor. Cât priveşte stabilirea dreptului la acest tip de alocaţie, aceasta se va realiza,ca şi pentru prestaţiile anterioare, prin dispoziţie a primarului pe baza cererii, a documentelor doveditoare şi a anchetei sociale efectuată de serviciul de specialitate. AGERPRES