Primăriile din judeţul Tulcea primesc materialele achiziţionate prin Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor

Primăriile tulcene incluse în proiectul “Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor (SMID)“, derulat de Asociaţia de Dezvoltare Interjudeţeană a infrastructurii de Deşeuri (ADI Deşeuri), au început să primească materialele necesare punerii în practică a proiectului. Preşedintele ADI Deşeuri, Ilie Petre, a declarat că operatorul care a câştigat licitaţia organizată pentru achiziţionarea a circa 80.000 de pubele şi alte materiale necesare colectării deşeurilor a început distribuţia acestora.

“Dotările necesare implementării SMID sunt predate primăriilor. După data de 20 octombrie, vom începe recepţia acestor materiale, iar ulterior primăriile le vor putea preda populaţiei”, a menţionat preşedintele Ilie Petre.

Una dintre primăriile care a primit deja o parte din bunurile achiziţionate în cadrul SMID este cea a comunei Luncaviţa, care a înregistrat 1.600 de euro-pubele de câte 120 de litri. “Alături de acestea, în perioada imediat următoare, vor mai fi aduse în comună 50 de containere de 1.100 de litri, 12 containere de colectare a deşeurilor de sticlă de 660 de litri, 13 euro-pubele pentru deşeuri reciclabile de 240 de litri, 800 de unităţi de compostare de 280 de litri, două compostoare pentru deşeuri verzi de 1.200 de litru şi 20 de coşuri pentru deşeuri stradale de 50 de litri”, a scris primarul comunei Luncaviţa, Ştefan Ilie, pe pagina sa de pe o reţea de socializare.

De cele 80.000 de pubele şi celelalte bunuri achiziţionate în cadrul proiectului SMID vor beneficia toate localităţile din judeţ membre ale ADI Deşeuri.

Finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, SMID are ca obiectiv general dezvoltarea unui sistem durabil de management al deşeurilor la standarde europene prin îmbunătăţirea serviciilor şi reducerea numărului de depozite neconforme din judeţ, potrivit practicilor şi politicilor Uniunii Europene. Valoarea anunţată a acestui proiect este de 30.375.812 euro, din care 24 de milioane de euro reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată de UE.

În cadrul proiectului s-a amenajat depozitul ecologic şi staţia de tratare mecano-biologică a deşeurilor din localitatea Mihai Bravu, s-au amenajat 10 dane de acostare pentru mijloacele de transport a deşeurilor din Delta Dunării, precum şi cinci staţii de sortare şi transfer a deşeurilor şi s-au închis depozitele urbane de deşeuri neconforme din oraşele Isaccea, Măcin şi Sulina.

SMID este a doua etapă a proiectului derulat de CJ în perioada 2007-2012 pentru gestionarea integrată a deşeurilor din Deltă. Proiectul din acea perioadă a fost finanţat cu 15.625.000 lei prin Hotărârea de Guvern nr. 920 privind Programul multianual prioritar de mediu şi gospodărire a apelor care se implementează pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Acest proiect viza doar suprafeţele din intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale din Rezervaţie şi nu avea în vedere achiziţionarea unor mijloace de transport naval pentru deşeurile din Deltă în zona de terasă a judeţului. AGERPRES