Primarii din judeţul Sălaj au fost informaţi privind oportunităţile de finanţare europeană în domeniul social

Finanţarea din fonduri europene a centrelor de zi fără componentă rezidenţială, unităţi de îngrijire la domiciliu sau cantine sociale destinate persoanelor vârstnice a constituit subiectul unei întâlniri organizate de Consiliul Judeţean Sălaj, cu reprezentanţi ai administraţiilor locale şi unităţilor de cult din comunele judeţului identificate ca având şanse ridicate pentru accesarea unor proiecte în domeniul social.

Cei prezenţi au fost informaţi privind oportunitatea implementării unor proiecte cu finanţare europeană, prin Programul Operaţional Regional (POR), pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea sau dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidenţială, destinată persoanelor vârstnice (persoane peste 65 de ani): centre de zi, unităţi de îngrijire la domiciliu, centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie, finanţări ce pot fi complementare cu proiecte cu finanţare europeană, prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU), pentru sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii/accesului la servicii în concordanţă cu nevoile specifice, inclusiv prin utilizarea de soluţii inovatoare în furnizarea serviciilor de bază“, se precizează într-o informare de presă a CJ Sălaj .

Potrivit ghidurilor solicitantului, pentru cele două tipuri de proiecte din domeniul social se acordă un punctaj suplimentar celor care vizează comunităţi cu o populaţie preponderent îmbătrânită, cu vârste de peste 65 de ani, motiv pentru care la întâlnirea de joi au fost invitaţi reprezentanţi ai administraţiilor locale şi unităţilor de cult din comune cu o astfel de populaţie, ce au în acest caz şanse mai mari în accesarea fondurilor europene.

“Obiectivul nostru este acela de a duce serviciile cât mai aproape de beneficiari, la nivel de primărie şi de a prelungi cât mai mult rămânerea vârstnicilor în familie sau în propriul cămin. Nu căminul de bătrâni este soluţia, ci serviciile de îngrijire la domiciliu”, susţine, în aceeaşi informare de presă, Tiberiu Marc, preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj.

Pentru finanţările acordate prin POR, proiectele pot fi depuse în perioada 28 februarie – 29 august, iar pentru POCU, ghidul solicitantului este încă în consultare publică şi nu se cunoaşte data exactă a deschiderii apelului de proiecte. AGERPRES