Primăria Reşiţa a trecut la recuperarea datoriilor

Direcţia de impozite şi taxe din Primăria Reşiţa a comunicat doar în ultima săptămână 42 de somaţii în vederea recuperării debitelor restante, conform informaţiilor furnizate de administraţia locală. De asemenea, au fost întocmite şi comunicate angajatorilor mai bine de 50 de adrese de înfiinţare a popririi în vederea efectuării reţinerilor din salariu şi au fost întocmite circa 20 de adrese de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti către instituţii bancare.

Totodată, în ultima săptămână, Serviciul Public ‘Direcţia Impozite şi Taxe’ a întocmit şi eliberat persoanelor fizice şi juridice un număr de 174 certificate de atestare fiscală. În aceeaşi perioadă, au fost procesate peste 400 cereri cu privire la luarea sau scoaterea din evidenţa fiscală a bunurilor impozabile. În cazul persoanelor juridice au fost emise şi comunicate 328 de decizii de impunere. AGERPRES