Primăria municipiului Moineşti continuă lucrările de cadastru imobiliar-edilitar și la banca de date urbane, pentru înregistrarea imobilelor în cadastru și cartea funciară

moinesti_primarie.jpgPrimarul municipiului Moinești, ing. Viorel Ilie, a adresat o scrisoare deschisă contribuabililor în care sunt prezentate succint obiectivele realizate în anul precedent din banii colectați, proiectele demarate în anul 2015, precum și proiectele aprobate care vor fi finanțate din bugetul anului 2016, așa cum rezultă din “Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Moinești pentru perioada 2014-2020”. De asemenea, este trecut în revistă portofoliul de proiecte prioritare pentru municipiul Moineşti pentru acest an.

Dintre acestea enumerăm:
– finalizarea clădirii Clubului „Lira” – viitor Centru Zonal de Cultură – în parteneriat cu Consiliul Județean Bacău – locații unde vor avea loc proiecții de film și spectacole diverse; □ finalizarea reabilitării străzilor Păcii și Osoiu;

– au fost depuse documentațiile în cadrul PNDL pentru reabilitarea străzilor 1 Mai, A. I. Cuza, Micleasca, Păcurari, Dr. Bagdasar și Gral. Nicolae Șova;

– întocmire studii și documentații pentru reabilitarea străzilor Lucăcioaia, Av. Iancu, St. Luchian, Dezbenzinării, N. Enea, Fd. Lucăcioaia;

– înființare și dotare cabinet medical stomatologic școlar;

– finalizare scenă Parc Băi, supraînălțarea și acoperirea acesteia;

– continuare lucrări cadastru imobiliar-edilitar intravilan și extravilan și bancă de date urbane/înregistrare sistematică a imobilelor în cadastru și cartea funciară – la final, toți proprietarii vor avea cadastru pentru proprietățile deținute;

– finalizare Plan Urbanistic General și Regulament de Urbanism;

– reabilitarea clădirii din strada Vasile Alecsandri (fost sediu Alcor) pentru sedii instituții și mutarea aici a Direcției de Asistență Socială și a Cantinei Sociale;

– demararea proiectelor finanțate din fonduri europene – ca urmare a finalizării pregătirii documentațiilor (expertize, studii de fezabilitate, proiecte tehnice): transformarea ștrandului Lucăcești în Centru Zonal de Agrement;

– viitorul Muzeu de Patrimoniu al municipiului;

– reabilitarea termică a blocurilor;

– Proiect de Regenerare Urbană – reamenajare parcări, alei și zone verzi în municipiul Moinești;

– amenajare parcare zona Centrului de Servicii Sociale precum și finalizarea lucrărilor la esplanadă – zona Club Lira și Biblioteca Municipală;

– proiecte tehnice și studii pentru transformare centrală termică dezafectată (strada Zorilor) în Centru Social pentru Persoane Vârstnice (în parteneriat cu CAR Pensionari) și pentru transformare centrală termică dezafectată (strada Libertății) în Centru Social Educațional de tip after-school.