Primăria Moineşti dă în folosinţă noul Centru Social pentru copii şi persoane vârstnice

moinesti_centru_social.jpgPrimăria Municipiului Moineşti a derulat, începând din luna iulie 2011, proiectul “Reutilizare clădire în scopul transformării în Centru Social în Municipiul Moineşti” , cofinanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul “centre urbane”, în baza contractului de finanţare nr. 1969/22.07.2011, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013 şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Implementarea acestui program în Regiunea Nord-Est.

Valoarea totală a proiectului este de 3.094.835,50 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.175.381,79 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 41 luni (23.07.2011-22.12.2014).

Obiectivul general al proiectului este reabilitarea infrastructurii urbane din Municipiul Moineşti, contribuind astfel la implementarea de intervenţii sociale pentru categoriile defavorizate, la îmbunătăţirea gradului de atractivitate a Regiunii Nord-Est, la creşterea calităţii vieţii şi la crearea de noi locuri de muncă, prin realizarea unui plan de reutilizare a unei clădiri degradate şi pregătirea acesteia pentru noi tipuri de activităţi sociale.

Obiectivul specific al proiectului constă în implementarea de servicii sociale pentru copii, batrâni şi alte categorii. A fost renovată clădirea degradată din strada Căpitan Zăgănescu nr. 16, în suprafaţă totală de 1942,701 mp., din municipiul Moineşti, pentru reutilizarea acesteia şi crearea unui complex integrat de servicii sociale: centru de zi pentru copii, centru de primire în regim de urgenţă – adăpost de noapte, centru rezidenţial pentru persoane vârstnice, precum şi achiziţionarea unui număr de 466 dotări necesare.

Grupul ţintă este format din numărul total al copiilor autişti şi aflaţi în situaţii de risc, al persoanelor fără adăpost şi al persoanelor vârstnice, pe de o parte, şi din numărul total al angajaţilor din cadrul noului Complex de Servicii Sociale din Muncipiul Moineşti, care vor beneficia de rezultatele proiectului – renovarea clădirii degradate în vederea reutilizării ei ca Centru de servicii sociale. Principalii beneficiari sunt: 25 de copii care vor beneficia de servicii sociale în cadrul Centrului de zi pentru copii; 20 de persoane vârstnice care vor beneficia de servicii sociale în cadrul Centrului rezidenţial pentru persoane vârstnice; 45 de persoane fără adapost care vor beneficia de servcii sociale în cadrul Centrului de primire în regim de urgenţă (adăpost de noapte); 40 de angajaţi din cadrul noului Complex de servicii sociale din Muncipiul Moineşti.