Prefectura Maramureş a cerut primăriilor inventarierea posibililor beneficiari rurali ai unor proiecte cu fonduri UE

rohian_anton.jpgPrefectul judeţului Maramureş, Anton Rohian, a solicitat celor 76 de primării din judeţ propuneri de deţinători ai unor case vechi sau meşteri populari autorizaţi care se pot califica pentru finanţare cu fonduri UE la sub-măsura “Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zona rurală” din cadrul PNDR 2014-2020.

“Este imperios necesar să începem o diversificare a economiei rurale în Maramureş. Prin această sub-măsură din PNDR putem stimula creşterea numărului de micro-întreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural, dar şi încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale”.

“Pentru a beneficia de finanţare, solicitanţii trebuie să îndeplinească simultan câteva condiţii: să fie micro ori mic întreprinzători (cel puţin PFA) sau fermieri înscrişi la APIA şi concomitent să fie proprietari tabulari ai unei case de locuit tradiţionale sau meşteri tradiţionali recunoscuţi specializaţi în construcţia caselor tradiţionale, a porţilor maramureşene, gardurilor specifice sau a acoperişurilor din şindrilă. Este foarte important ca primarii din Maramureş să ştie faptul că finanţarea este acoperită în procent de 100% de către comunitatea europeană”, a declarat Anton Rohian.

Prefectul a subliniat că importanţa acestei inventarieri este dată de termenul scurt de depunere a proiectelor, până la data de 30 octombrie 2015.

De asemenea, prefectura informează că pentru derularea viitoarelor proiecte există sprijinul unor consultanţi din partea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi a unor firme de specialitate. Totodată, prof. univ. dr. Avram Fiţiu a dat asigurări ca va sprijini şi elabora aceste proiecte, împreună cu un grup de studenţi de la Cluj, odată ce acest inventar va fi finalizat. AGERPRES