Prefectul a atacat în contencios administrativ hotărârea Consiliului Local Oradea de supraimpozitare a clădirilor nealiniate stradal

Prefectul judeţului Bihor a atacat în contencios administrativ Regulamentul Primăriei Oradea privind aplicarea unor cote adiţionale de impozitare pentru clădirile care nu respectă încadrarea în frontul stradal construit şi/sau regimul de înălţime stabilit, pe motiv de ilegalitate.

Potrivit unui comunicat al Instituţiei Prefectului Bihor, verificând legalitatea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 697/26.07.2018, s-au constatat o serie de elemente de nelegalitate care încalcă mai multe dispoziţii legale.

Regulamentul a fost supus dezbaterii publice din 31 mai 2018 şi aprobat în 26 iulie 2018 şi prevede impozite mai mari cu 50%, din 2019, în cazul clădirilor din centrul istoric şi de pe artere importante care nu se încadrează în frontul stradal construit şi care nu au regimul de înălţime agreat de specialiştii municipalităţii.

Printre aspectele de nelegalitate sesizate de prefect se numără faptul că materialul supus dezbaterii a fost incomplet şi fără a fi însoţit de un studiu de impact privind efectele adoptării Regulamentului, precum şi faptul că nu s-a respectat procedura înaintea supunerii spre aprobare a proiectului, materialul anterior şedinţei nefiind pus la dispoziţia consilierilor locali, pentru studiu, cu cinci zile înainte de şedinţă, ci abia în data de 25.07.2018, cu o zi înainte. De asemenea, lipsesc mai multe avize: cele ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Oradea, respectiv: Buget, Urbanism şi Juridic, precum şi al Direcţiei Judeţene Bihor pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional şi al Comisiei consultative pe probleme de circulaţie şi transport rutier, precizează sursa citată.

“Apreciem că supraimpozitarea pe motive de estetică urbanistică nu este o măsură legală. Impozitul este o îndatorire cetăţenească constituţională, care nu presupune vreo culpă, având o natură juridică diferită de sancţiunea-amendă a supraimpozitării, care presupune o culpă în încălcarea unei obligaţii legale. Nu există o culpă privind lipsa unei alinieri retroactive a imobilului construit poate şi cu peste 100 de ani în urmă. Astfel, nu există temei legal pentru supraimpozitare nici în codul fiscal, nici în Constituţia României”, se arată în comunicat.

Prin noul regulament s-ar încălca şi Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, potrivit căreia “intervenţiile la construcţiile existente (…) se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat”. Astfel, “dispunerea supraconstruirii (lucrare de modificare structurală) nu se poate face prin simpla apreciere a unui arhitect, cum prevede Regulamentul, ci va necesita studiu de rezistenţă şi studiu geotehnic. Nu orice clădire permite supraconstruirea, respectând cerinţa fundamentală de calitate în construcţii, rezistenţă mecanică şi stabilitate. Supraconstrucţiile ce se preconizează a se edifica ar putea pune în pericol grav construcţiile vecine, fiind posibil ca unele imobile vechi să nu permită supraetajarea.”

Nu în cele din urmă, noul regulament “încalcă dreptul individual de proprietate prin impunerea unei limite minimale/maximale a suprafeţei pe care o poate deţine în proprietate o persoană.”

Prefectura a solicitat, printr-o adresă din 14 septembrie 2018, reanalizarea hotărârii din 26 iulie şi revocarea acesteia în prima şedinţă a Consiliului Local Oradea, în vederea restabilirii legalităţii, însă până la momentul depunerii acţiunii, actul administrativ nu a fost revocat.

“În consecinţă, pentru argumentele de mai sus s-a luat decizia de a solicita instanţei anularea Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 697/26.07.2018, aceasta fiind astfel suspendată de drept, până la o sentinţă judecătorească definitivă”, se arată în comunicatul citat. AGERPRES