Peste 900 de asociaţii de proprietari, înscrise pentru reabilitarea termică a blocurilor în sectorul 2

Peste 900 asociaţii de proprietari s-au înscris în Programul Local Multianual privind creşterea performanţelor energetice a blocurilor de locuinţe din sectorul 2, informează un comunicat al administraţiei locale. Primarul Neculai Onţanu s-a întâlnit joi la sediul administraţiei publice locale cu preşedinţii şi administratorii asociaţiilor de proprietari ai celor 117 blocuri aflate în diverse faze de reabilitare termică (finalizate sau în curs de finalizare), cu constructorii şi diriginţii de şantier.

Reprezentanţii Primăriei Sectorului 2 au reamintit cu această ocazie celor prezenţi o serie de aspecte legate de procesul de reabilitare termică a imobilelor, precum activităţile premergătoare lucrărilor de intervenţie, obligaţiile şi răspunderile părţilor (coordonatorul local, respectiv asociaţiile de proprietari), lucrările de intervenţie la anvelopa blocului de locuinţe, asistenţa tehnică privind calitatea lucrărilor.


Au fost supuse atenţiei activităţile premergătoare execuţiei lucrărilor de intervenţie, paşii ce trebuie realizaţi pentru întocmirea corectă a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, fazele etapei de proiectare a lucrărilor de intervenţie precum şi obligaţiile şi răspunderile ce revin coordonatorului local (primarul sectorului) şi asociaţiei de proprietari, de la identificarea şi inventarierea blocurilor şi până la recepţia finală a lucrărilor.

Primarul Neculai Onţanu a atras atenţia constructorilor şi diriginţilor de şantier prezenţi la întâlnire asupra respectării documentaţiei de execuţie, a termenelor prevăzute în grafice şi, mai cu seamă, asupra calităţii execuţiei. Cunoscând situaţia financiară destul de grea a populaţiei, dar şi faptul că asociaţiile de proprietari nu dispun de sumele necesare acoperirii procentului ce le revine prin lege, primarul Neculai Onţanu a amintit ca procentul de 20% este suportat de primărie.


În prezent, pe raza sectorului 2 se află în reabilitare termică, în diverse faze de execuţie a lucrărilor, un număr de 117 blocuri, la alte 147 de blocuri lucrările urmând a fi demarate în curând. De asemenea, în cursul acestui an pentru un număr de 250 de blocuri va fi realizată documentaţia tehnică, ele urmând a intra în execuţie pe parcursul anului 2011. AGERPRES