Patronatul societăţilor de construcţii din România a deschis o suită de conferinţe-dezbateri

Patronatul Societăţilor de Construcţii (PSC) din România, organizaţie membră a UGIR, a organizat marţi, la Bacău, o conferinţă-dezbatere menită să reliefeze punctele forte şi să completeze Programul de promovare a constructorilor 2010 – 2012, dar, de asemenea, să prezinte ‘amendarea’, printr-o iniţiativă proprie a acestei organizaţii, a OUG 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor.

‘Era un program care în forma iniţială nu garanta calitatea execuţiei lucrărilor, fapt ce permitea distorsiuni în cursul licitaţiilor şi, implicit, lucrări de mântuială, dar prin iniţiativa noastră legislativă această carenţă este înlăturată’, afirmat Tiberiu Andrioaiei, vicepreşedintele PSC.


Reuniunea de la Bacău a constructorilor este prima dintr-o suită de zece activităţi asemănătoare organizate de PSC în România, pe parcursul lunilor octombrie şi noiembrie, cu sopul de a se identifica soluţii viabile vizând revigorarea industriei construcţiilor în ţara noastră, sector afectat puternic de criza economică, realizarea de forme organizatorice puternice pentru a se participa la licitaţii internaţionale, între care construirea unor baze sportive ce vor deservi Campionatul european de fotbal ce se va desfăşura în Ucraina şi Polonia, ori alte proiecte în diverse zone ale lumii, dar şi pentru prezentarea proiectelor legislative propuse de patronatul din construcţii pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniu. La evenimentul din Bacău au fost prezenţi, alături de oameni de afaceri din construcţii, reprezentanţi ai autorităţilor locale, arhitecţi şi membri ai comunităţii de afaceri din zonă. AGERPRE