Panouri fotovoltaice și gestionare responsabilă a deșeurilor – pași către o economie durabilă în orașul Mizil

Cei aproape 16.000 de locuitori ai orașului Mizil beneficiază, în prezent, de o serie de proiecte dezvoltate de autoritatea locală, ce au pus bazele unei viziuni eco, prietenoase cu mediul. De la panouri fotovoltaice sau management responsabil al deșeurilor, până la implementarea sistemului de informații geografice (GIS), toate înseamnă evoluție și pași importanți către o dezvoltare comunitară într-un oraș de secol XX1.

Conform datelor oficiale, un prim proiect finalizat în Mizil este legat de reabilitarea și extinderea stației de epurare a orașului. Cu o finanțare de peste 4,3 milioane de lei din fondurile PHARE CES 2006, proiectul finalizat în 2009 a constat în reabilitarea și extinderea capacității, cu o linie nouă de epurare, cu accent pe pre-epurarea mecanică.

Scopul implementării noului sistem de epurare al apelor uzate a fost să elimine riscul deteriorării sănătății populației, respectiv a calității vieții, prin asigurarea unei epurări corespunzătoare înaintea deversării în emisarul natural“, se arată în documentația investiției.

“ECO-SISTEM Mizil — Proiect pentru implementarea unui sistem eficient de gestionare a deșeurilor municipale și asimilate” este o altă inițiativă devenită realitate al Mizil, după o investiție de circa 3 milioane de lei contractată tot din fondul PHARE CES, dar din 2005. Durata implementării proiectului a fost de 21 luni în intervalul 1 martie 2008 — 31 decembrie 2009.

Practic, încă din urmă cu opt ani, locuitorii din Mizil colectează deșeurile selectiv, în concordanță cu obiectivul proiectului, acela de a reduce cantitatea de gunoi depozitat în locurile neamenajate. Populația depozitează, astfel, gunoiul în două tipuri de pubele: cele pentru deșeuri compostabile, care pot fi transformate în îngrășământ prin fermentație lentă (cum ar fi resturile alimentare), și cele ne-compostabile (plastic, sticlă sau metal). De asemenea, firmele care își desfășoară activitatea în oraș pot colecta separat pe patru categorii de deșeuri, respectiv: hârtie, plastic, sticlă și alte deșeuri (resturi alimentare).

Pe segmentul soluțiilor inteligente, autoritățile din Mizil au implementat proiectul “Mizil an environmental friendly city (Seed money project)”, prin care un complex sistem de panouri fotovoltaice a fost montat pe clădirile Primăriei, cu scopul reducerii cheltuielilor cu facturile la energie electrică/termică. Potrivit site-ului Primăriei Mizil, proiectul a fost finanțat printr-un grant norvegian, cu o valoare totală de 63.079 lei, iar durata de implementare a fost de 3 luni și 18 zile și s-a finalizat în noiembrie 2008.

La capitolul serviciilor publice și a eficienței administrației publice locale, în Mizil este deja implementat un alt proiect ce poate fi încadrat lesne în categoria “smart”. Este vorba despre “GIS Implementation — a tool for territorial planning”, proiect finanțat prin Mecanismul Financiar SEE, cu o valoare totală de 1,17 milioane lei (fără TVA) și a cărui durată de implementare s-a întins pe doi ani, între 2009 și 2011.

“Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de dezvoltarea capacității administrative a administrației publice locale și creșterea eficientă și transparentă a serviciilor publice din domeniul planificării teritoriale. Scopul proiectului a fost de a furniza servicii municipale mai bune și mai eficiente prin implementarea sistemului de informații geografice (GIS) și asigurarea utilizării acestui sistem de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei orașului Mizil”, se precizează în documentație.

Reprezentanții Primăriei Mizil explică faptul că implementarea GIS a presupus digitalizarea informațiilor privind proprietățile publice și private din oraș, rețeaua de străzi și rețelele de utilități. În același timp, exploatarea sistemului este asigurată de personalul din cadrul Primăriei orașului Mizil ce a fost instruit în utilizarea bazelor de date și a softului specific acestei aplicații.

În ceea ce privește planurile autorității publice locale, acestea vizează în continuare dezvoltarea de proiecte care converg către ‘Smart City”, după cum reiese din e-Strategia localității. Astfel, proiectul “Implementare e-strategie a Orașului Mizil” este finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA) și cu venituri provenite de la bugetul local, valoarea estimată fiind de aproximativ 660.000 de lei (fără TVA).

Proiectul prevede elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Mizil, prin implementarea unei platforme electronice utilizată de funcționarii Primăriei Mizil instruiți în utilizarea metodologiei și a platformei.

În același timp, obiectivul general al proiectul îl constituie dezvoltarea durabilă a capacității administrației publice locale, prin îmbunătățirea structurii și a procesului de gestionare a politicilor publice și planificare strategică urbană. AGERPRES