O administrare mai transparentă a fondului imobilar al Municipalităţii, solicitată în cadrul dezbaterii publice organizate de PMB

Adaptarea regulamentului de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public şi privat al municipiului Bucureşti la cerinţele sociale actuale, dar şi stoparea înstrăinării locuinţelor din fostele ICRAL-uri au fost solicitate, pe 12 februarie, în cadrul unei dezbateri publice organizate de către Primăria Capitalei.

Bogdan Suditu, conf. univ. dr. la Universitatea din Bucureşti, a solicitat informaţii despre numărul locuinţelor existente în patrimoniul Administraţiei Fondului Imobiliar (AFI), dar şi un audit referitor la pierderea a 8.000 de locuinţe pe parcursul ultimilor zece ani. În acest sens a arătat că deţine răspunsuri oficiale din partea AFI, conform cărora în 2009 aceasta deţinea 12.000 de locuinţe convenabile, iar în 2016 mai avea doar 4.230.

Veda Popovici, reprezentanta Frontului comun pentru dreptul la locuire, a arătat la rândul ei că locuinţele din cadrul fostelor ICRAL-uri, deşi sunt considerate în mod informal locuinţe sociale, ajung să fie înstrăinate. “Am observat şi noi pe teren în repetate rânduri: contractele de închiriere sunt încetate, iar locuinţa este pur şi simplu vândută. În felul acesta, Administraţia Fondului Imobiliar este direct responsabilă pentru sărăcirea patrimoniului de locuinţe sociale al primăriei. Avem o instituţie publică care îşi înstrăinează patrimoniul, dar care în acelaşi timp închiriază de pe piaţa liberă. Este o contradicţie evidentă”, a spus ea.

Ea a apreciat că proiectul Regulamentului serviciului public de administrare a fondului imobiliar nu este adecvat cerinţelor sociale actuale. “Regulamentul care urmează a fi aprobat aici practic păstrează acelaşi regim de funcţionare din prezent. Iar regimul de funcţionare din prezent al Administraţiei Fondului Imobiliar este nesatisfăcător. Este cu totul ineficient şi nu îşi atinge scopul. (…) Avem un total de 23.000 de dosare de cerere pentru locuinţe sociale – nu pentru persoane, ci pentru familii – dintre care aproximativ 3.500 sunt strict pentru evacuaţi. Locuinţa de sprijin, conform art. 7 lit. b, este destinată strict persoanelor evacuate pentru neplata creditelor ipotecare. În condiţiile în care mai sunt aproximativ 40.000 de dosare de retrocedări de rezolvat la primărie, noi ne aşteptăm să vedem un nou val mai intens, mai aprig şi mai dureros de evacuări şi de oameni rămaşi în stradă”, a precizat Veda Popovici, din partea Frontului comun pentru dreptul la locuire.

Totodată, Bogdan Suditu a propus ca regulamentul să nu identifice doar categoriile de persoane care pot să închirieze locuinţe convenabile, ci şi cum poate fi încetat contractul de închiriere pentru persoanele care ajung să deţină şi alte locuinţe. El a mai atras atenţia asupra faptului că în acest moment gestionarea locuinţelor este fragmentată între PMB şi primăriile de sectoare. “Am încercat să aflăm ce se întâmplă cu contractele pe care AFI le are în momentul acesta cu cele zece societăţi care gestionează cele 4.000 de locuinţe publice, dintre care şase societăţi publice şi patru private. Ne-ar ajuta să înţelegem dacă această societate care doreşte să gestioneze şi locuinţe sociale, spre exemplu, merită să fie instituită în momentul în care, de fapt, PMB gestionează doar 40 de locuinţe. Este nevoie de coordonare în materie de locuire. În momentul acesta, locuirea este fragmentată între Primăria Municipiului Bucureşti şi primăriile de sectoare. Marii administratori de locuinţe sociale pentru tineri sunt sectoarele. Cu siguranţă ar trebui să existe o corelare în acest sens, pentru că altfel societatea aceasta va deveni doar un soi de surogat al celor zece societăţi care făceau până în momentul acesta administrarea imobilelor respective”, a spus el.

În replică, administratorul public al Municipiului Bucureşti, Sorin Chiriţă, a declarat că a există un raport al Corpului de control al primarului general referitor la modul în care a funcţionat AFI şi că au fost luate măsuri disciplinare la adresa conducerii. “Au fost luate măsuri administrative şi chiar disciplinare asupra conducerii AFI. S-a înaintat un amplu program de inventariere şi evaluare a întregului patrimoniu. Nu se întâmplă peste noapte, dar vă asigur: suntem hotărâţi ca această activitate de administrare a fondului imobiliar să fie făcută conform prevederilor legale, să nu mai existe activităţi pe sub mână, aşa cum, într-adevăr, pe parcursul a 27 de ani s-a petrecut” a spus el.

Chiriţă a mai precizat că tocmai aceste neajunsuri justifică delegarea serviciului de la AFI către Compania Municipală Imobiliară, în baza unui contract care să prevadă criterii de performanţă.

Dezbaterea publică a vizat proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti şi în domeniul privat al statului, precum şi proiectul pentru aprobarea studiului de oportunitate privind serviciul de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti şi în domeniul privat al statului şi a Caietului de sarcini al serviciului public de administrare a fondului imobiliar aflat în domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti şi în domeniul privat al statului. AGERPRES