Noutati legislative: ajutorul de stat

In temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, Presedintele Consiliului Concurentei a emis pe 31.12.2004, Ordinul nr. 528/2004 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 82 din 25/01/2005. Actul a intrat in vigoare la data de 25 ianuarie 2005.
Elaborarea unui cadru juridic care reglementeaza materia ajutorului de stat se inscrie pe linia exigentelor impuse de armonizarea legislatiei romanesti cu cea europeana, parte a procesului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.

Scopul controlului ajutoarelor de stat acordate de catre autoritatile publice sau de organismele care administreaza surse ale statului este acela de a evalua masura in care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal, intr-o economie de piata in care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt reglate de cerere si oferta. Astfel, autoritatile publice sau alte organisme care administreaza surse de stat au obligatia, in calitate de furnizor si initiator de ajutor de stat, sa notifice Consiliului Concurentei orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou ori de a modifica un ajutor de stat existent. Beneficiarii ajutorului de stat nu se pot adresa direct Consiliului Concurentei. In situatia in care acelasi furnizor si initiator intentioneaza sa acorde mai multe ajutoare de stat, fiecare dintre acestea trebuie sa fie notificat la Consiliul Concurentei, pentru a obtine autorizarea lor.

Fara autorizarea Consiliului Concurentei nu poate fi acordat nici un ajutor de stat. Notificarea unui ajutor de stat permite Consiliului Concurentei sa analizeze compatibilitatea acestuia cu un mediu concurential normal, prin evaluarea acestuia in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia. Consiliul Concurentei poate interzice un ajutor de stat care denatureaza in mod nejustificat mediul concurential normal si afecteaza aplicarea corespunzatoare a acordurilor internationale la care Romania este parte.

In cazul in care o schema de ajutor de stat a fost deja autorizata de catre Consiliul Concurentei, alocarile specifice de ajutoare, parte a acesteia, vor fi considerate ca autorizate, in masura in care corespund schemei autorizate, cu exceptia celor pentru care Consiliul Concurentei a impus obligatia notificarii prin decizia privind schema de ajutor de stat.

Ca o exceptie de la obligatia notificarii, ajutorul acordat unei intreprinderi, intr-o perioada de pana la 3 ani, in valoare totala de 3 miliarde lei, este considerat a fi autorizat si nu cade sub incidenta obligatiei de notificare, in conditiile stabilite prin regulamentul Consiliului Concurentei.

Sunt exceptate de la obligatia notificarii si ajutoarele de stat care se incadreaza in una dintre categoriile exceptate inscrise in regulamentele adoptate in baza art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999. Astfel, Consiliul Concurentei poate sa adopte si sa puna in aplicare, de asemenea, regulamente si instructiuni, in vederea definirii criteriilor esentiale care trebuie indeplinite pentru autorizarea ajutorului de stat, in special cele referitoare la anumite sectoare ale economiei sau la obiective specifice ale ajutorului de stat.

Reglementarile Consiliului Concurentei elaborate in aplicarea Legii nr. 143/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de apel in a carei raza teritoriala persoana interesata isi are sediul sau domiciliul.

Guvernul Romaniei a adoptat prezenta ordonanta Ordonanta nr. 4/2005 – pentru aprobarea plafonului de indatorare publica a Romaniei pentru anul 2005.

Actul a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 84 din 25/01/2005 si a intrat in vigoare la data de 28 ianuarie 2005.

Plafonul de indatorare publica externa a Romaniei pentru anul 2005 se stabileste in suma de 3.500 de milioane euro. In situatia in care nu se lanseaza in cursul anului 2005 emisiunea de obligatiuni in valoare de 600 milioane de euro sau se lanseaza o emisiune de valoare mai mica, plafonul de indatorare publica externa prevazut se diminueaza cu valoarea emisiunii care nu s-a lansat, respectiv cu diferenta dintre valoarea emisiunii lansate si valoarea initiala de 600 milioane de euro.

Plafonul de indatorare publica interna a Romaniei pentru anul 2005 se stabileste in suma de 110.000 miliarde lei.

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta. Ordonanta nr. 14/2005 – privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate

Actul a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 28/01/2005 si a intrat in vigoare la data de 31 ianuarie 2005.

Astfel, valoarea de referinta sectoriala in vigoare in luna decembrie 2004, prevazuta in anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate, se majoreaza cu 8% incepand cu 1 octombrie 2005, fata de nivelul din 31 decembrie 2004. In perioada ianuarie-septembrie 2005, valoarea de referinta sectoriala in vigoare in luna decembrie 2004 se majoreaza cu 45% din cresterea rezultata ca diferenta intre valoarea de referinta sectoriala de la 1 octombrie 2005 si valoarea de referinta sectoriala de la 31 decembrie 2004.

Salariile de baza calculate pentru prima etapa si a doua etapa, potrivit prevederilor prezentei ordonante, vor fi rotunjite din 1.000 lei in 1.000 lei in favoarea salariatilor.

Aceste prevederi se aplica si personalului incadrat pe functii si grade diplomatice din administratia centrala a Ministerului Economiei si Comertului. Iar personalul salarizat in conformitate cu Legea nr. 495/2004, care lucreaza in centrala Ministerului Afacerilor Externe si este incadrat sau care va fi incadrat ca debutant si in primii doi ani de activitate, beneficiaza de aceleasi prevederi, insa cu o majorare de pana la 10% a valorii de referinta sectoriale.

Stabilirea concreta a procentului de majorare, pe categorii de personal, se va face de ordonatorul principal de credite.

Cheltuielile rezultate ca urmare a aplicarii prezentei ordonante se asigura din creditele bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005.