Noul Consiliu Judeţean Vrancea, care va fi ales în iunie, va avea în componenţă 33 de membri

Consiliul Judeţean care va rezulta în urma alegerilor din iunie va avea o componenţă de 33 de membri, potrivit Ordinului emis de prefectul Nicuşor Halici. Raportat la numărul populaţiei, la Focşani urmează a fi aleşi, în baza aceluiaşi document, 21 de consilieri locali, municipiul având cei mai mulţi locuitori din judeţul Vrancea 94.408. La Adjud vor fi aleşi 19 consilieri, iar în celelalte oraşe vrâncene, în componenţa consiliilor locale vor intra la Mărăşeşti 17 membri, la Odobeşti 15 consilieri, iar la Panciu 15 consilieri.

De asemenea, prin Ordin al prefectului judeţului au fost numerotate cele 73 de circumscripţii electorale din Vrancea. Circumscripţia electorală numărul 1 este arondată municipiului Focşani, iar comuna Vulturu este circumscripţia electorală 73.

Vineri a fost constituită şi Comisia tehnică judeţeană Vrancea, având atribuţii “coordonarea şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale prevăzute de legislaţia în vigoare, în domeniul alegerilor locale”. Comisia este coordonată de prefectul Nicuşor Halici şi include reprezentanţi ai Autorităţii Electorale Permaenente şi şefi ai instituţiilor publice deconcentrate.

Problemele care apar în perioada premergătoare, în timpul scrutinului electoral ori imediat după desfăşurarea acestuia vor fi soluţionate operativ de un Grup tehnic de lucru, membrii acestuia fiind degrevaţi de sarcinile de serviciu în intervalul de timp cât va funcţiona Comisia tehnică judeţeană. AGERPRES