Membrii CJ Giurgiu au votat bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului

Consilierii judeţeni au votat pe 20 martie, în cadrul şedinţei ordinare a CJ Giurgiu, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu.

În urma aprobării bugetului de stat pe anul 2017 s-a procedat la fundamentarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu care se stabileşte la veniturile secţiunii de funcţionare la nivelul sumei de 156.878 mii lei, la cheltuielile secţiunii de funcţionare 156.878 mii lei, la veniturile secţiunii de dezvoltare 65.972 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare 95. 987 mii lei diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de 30.015 mii lei urmând a fi finanţată în condiţiile precizate de legea numărul 273 pe 2006 din excedentul anilor precedent astfel, bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu pe anul 2017 este un buget echilibrat… judeţului Giurgiu i-au fost alocate următoarele sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţul 22 .245 mii lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 11.018 mii lei şi sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale 10. 501 mii lei“, a declarat în plenul şedinţei CJ Giurgiu directorul executiv adjunct în cadrul CJ, Florentina Stănculescu.

Vicepreşedintele CJ Giurgiu, Lucian Corozel, a declarat că bugetul pe acest an este cu aproximativ zece la sută mai mare faţă de bugetul pe anul trecut şi CJ îşi dorea o sumă mult mai mare, dar speră să mai primească fonduri la rectificare. “Anul acesta bugetul este mai mare cu aproximativ zece la sută faţă de anul trecut, nu suntem mulţumiţi, vă daţi seama că ne doream mult mai mult ca să acoperim cerinţele, toate speranţele ni le punem în rectificare”, a declarat vicepreşedintele CJ Giurgiu, Lucian Corozel.

Bugetul judeţului Giurgiu pe anul 2017 a fost votat în unanimitate de toţi cei 31 de consilieri judeţeni. AGERPRES