La Iași are loc Conferinţa “Instalaţii pentru construcţii şi economia de energie”

În perioada 6 – 7 iulie se desfășoară la Iași Conferința tehnico-științifică cu participare internațională „Instalații pentru construcții și economia de energie”. Evenimentul a ajuns la cea de-a XXVII-a ediție și este organizat de Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România – Filiala Moldova (AIIR), împreună cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iasi – Facultatea de Construcţii şi Instalaţii, Departamentul de Ingineria Instalațiilor şi compania ieşeană de construcţii şi instalaţii DAS.

Agenda acestei ediţii cuprinde subiecte care vizeză în mod principal probleme legate de modernizarea si eficientizarea instalatiilor pentru cladiri de patrimoniu şi aspecte privind impactul instalaţiilor asupra elementelor de construcţie şi a valorilor adăpostite în aceste clădiri.

O atenţie deosebită este acordată, şi la această ediţie, metodelor şi sistemelor de economisire a energiei în domeniul instalaţiilor, fie prin utilizarea de energii regenerabile, fie prin utilizarea de resurse neconvenţionale de energie, fie prin implementarea de sisteme de valorificare a energiei solare. Printre alte subiecte interesante și utile, la eveniment se vor prezenta eficienta energetica in cladirile istorice din Italia precum si efectul comportamentului ocupantilor asupra consumului energetic din cladiri, prezentari facute de Prof. ing. Livio MAZZARELLA Energy Department – Politecnico di Milano, Representative AiCARR on REHVA si Prof. Ph. D. Stefano CORGNATI, Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning, Associations – REHVA, President, Chair of the Awards Committee, Department of Energy – Politecnico di Torino.

Un alt subiect interesant este prezentarea modului de implementare a standardelor CEN si ISO privind performanta energetica a cladirilor, prezentare facuta de Jaap HOGELING, Manager international standards at ISSO, Chair CENTC 371 Program Committee on EPBD, Member ISO/TC 163/WG 4: Joint Working Group (JWG), between ISO/TC 163 and ISO/TC 205, Energy performance of buildings using holistic approach.

La deschiderea lucrarilor Conf. univ. dr. ing. Vasilică CIOCAN, Vicepreședinte Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România, Președinte Filiala Moldova a AIIR, Decan al Facultății de Costrucții și Instalații din Iași, declară: „Evenimentul devenit tradițional pe agenda manifestărilor tehnico-științifice organizate de Asociația Inginerilor de Instalații din România, Conferința de anul acesta și-a păstrat, de-a lungul existenței sale, statutul de promotor al progresului tehnic în domeniu. Cerințele și realizările, generate de exigențele impuse de specificul cladirilor de patrimoniu și de dezvoltarea continuă a tehnologiilor, materialelor și echipamentelor specifice instalațiilor pentru clădiri, impun adaptarea dinamică a soluțiilor aplicate pentru realizarea acestora. Temele abordate, de fiecare dată altele, dar în mod constant consacrate preocupărilor prioritare ale momentului, au oferit  participanților prilejul unor dezbateri competente, cu concluzii de interes pentru modernizarea si eficientizarea instalatiilor pentru cladiri de patrimoniu. Urmare unor semnalări privind funcţionarea unor categorii de instalaţii recent realizate la cladirile de patrimoniu din zonă. Filila Moldova a Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din România apreciază necesitatea unor reglementări tehnice pentru concepţia şi modernizarea instalaţiilor funcţionale în clădirile de patrimoniu, precum şi eficientizarea energetică a acestora. Comunicările publicate și în acest an în volumul Conferinței de către specialiști de prestigiu din mediul academic și tehnic, din tară și străinatăte, prezintă cerinţele funcţionale şi de micro-climat pentru clădirile de patrimoniu şi aspecte privind impactul instalaţiilor asupra elementelor de construcţie şi a valorilor adăpostite în aceste clădiri.”