La Abrud este dezvoltat proiectul “Cultura pentru cultura”

Proiectul “Cultura pentru cultura