Invitaţi din 13 state, prezenţi la o conferinţă internaţională privind e-guvernarea la Iași

O conferinţă internaţională privind e-guvernarea, la care au participat invitaţi din 13 ţări şi în cadrul căreia s-au dezbătut modalităţi de îmbunătăţire şi dezvoltare, precum şi sporirea cooperării la nivel european în acest domeniu, s-a desfăşurat pe 19 februarie la Palatul Culturii din Iaşi, în contextul deţinerii de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, se arată într-un comunicat transmis de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI).

Conferinţa la Nivel Înalt privind e-guvernarea a fost organizată de MCSI şi Consiliul Judeţean Iaşi, fiind primul eveniment important înscris în agenda PRES RO 2019 în domeniul digital.

Conferinţa a fost structurată pe trei teme – Comunităţi conectate, Guvernare mobilă & interacţiunea digitală şi Comunităţi reziliente – şi a cuprins dezbateri la nivel de experţi cu privire la beneficiile şi importanţa conceptului de guvernare electronică la nivelul Uniunii Europene, ea constituind “un bun prilej de a analiza ultimele realizări europene în domeniul guvernării electronice, precum şi modalităţile prin care pot fi îmbunătăţite calitatea şi eficienţa proceselor administrative şi a serviciilor publice, dar şi de a promova cooperarea între domeniul politic, administraţie, societatea civilă şi cetăţenii europeni prin intermediul tehnologiei informaţiei”.

Lucrările Conferinţei la Nivel Înalt privind e-guvernarea au fost deschise de către ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Alexandru Petrescu, de preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, şi de secretarul de stat din MCSI, Manuela Catrina.

“Când digitalizarea întâlneşte administraţiile publice, atât centrale, cât şi locale, printr-o compatibilizare optimă în beneficiul cetăţenilor, definim practic conceptul de e-Guvernare. Consider că o e-guvernare bine implementată reprezintă, în termeni practici, o guvernare transparentă, o guvernare eficientă şi eficace – pe scurt, o guvernare bună, acesta fiind şi dezideratul mandatului meu”, a declarat, în discursul său de deschidere, ministrul Alexandru Petrescu.

Potrivit acestuia, în ultimul deceniu, administraţiile publice din mai multe state membre ale Uniunii Europene, dar şi din afara Uniunii, acumulează o multitudine de cunoştinţe despre e-guvernare. “Estonia, Spania şi Portugalia, pentru a menţiona doar trei state membre, toate au scoruri DESI cu mult peste medie în e-guvernare şi au fost foarte deschise pentru a ne ajuta. De exemplu, noi, în România, facem o analiză aprofundată a cadrului legal pentru serviciile publice, în vederea modernizării acesteia în raport cu standardele din 2020, permiţând astfel o e-guvernare fără probleme. Ca parte a acestui efort continuu, am fost foarte norocoşi să cooperăm cu colegii noştri din Spania, pentru ceea ce s-a dovedit a fi un schimb de experienţă foarte productiv. Sperăm că acest lucru se va materializa în revizuirea legislaţiei şi a noilor proiecte de digitalizare”, a menţionat ministrul Alexandru Petrescu.

El a precizat că, în afară de activitatea organismelor UE şi a statelor membre, au fost analizate îndeaproape şi alte iniţiative internaţionale. “Ca atare, am făcut eforturi pentru a aprofunda colaborarea cu ţările Digital 9. În ceea ce priveşte grupul Digital 9, personal aş vrea să văd România ca membru contributor. Începând cu anul trecut, grupul are nouă membri, după cum sugerează noul nume, dintre care trei sunt state membre ale UE: Marea Britanie – un adevărat deschizător în e-guvernare, cu platforma lor GOV.UK, alături de Estonia, cu sistemul X-ROADS, şi, mai recent, Portugalia. Acest lucru ne plasează într-o poziţie bună pentru a asigura un transfer eficient de cunoştinţe şi schimb de experienţe pe care intenţionăm să-l urmăm în curând, pe deplin”, a mai declarat ministrul.

Alexandru Petrescu a spus, totodată, că parte din Digital 9 sunt şi două state cu care colaborarea României s-a îmbunătăţit extrem de mult în ultimii ani: Israel şi Republica Coreea.

Conferinţa la Nivel Înalt privind e-guvernarea a prilejuit dezbaterea unor aspecte importante, modalităţi de îmbunătăţire şi dezvoltare, precum şi sporirea cooperării la nivel european în acest domeniu.

Potrivit MCSI, “e-guvernarea poate stimula inovaţia şi dezvoltarea în principal a domeniului economic, prin furnizarea liniilor directoare şi a unor platforme pentru serviciile private, reducând, în acelaşi timp, birocraţia pentru toţi cetăţenii europeni. De asemenea, e-guvernarea este din din ce în ce mai utilizată pentru a îmbunătăţi transparenţa în sistemul administrativ şi pentru a conecta comunităţile prin intermediul interacţiunii digitale”. AGERPRES