Institutul Național de Administrație organizează cinci tipuri de programe de formare specializată în 2019

În anul 2019, Institutul Național de Administrație (INA) va organiza 5 tipuri de programe de formare specializată destinate următoarelor categorii de personal din administrația publică: înalți funcționari publici sau persoane care doresc în viitor să acceadă la o funcție publică din această categorie, administratori publici, funcționari publici de conducere, secretari ai unităților administrativ – teritoriale, aleși locali. Programele durează între 15 – 24 zile de formare (3 zile de formare/modul), fiecare zi de formare conținând 6 ore de instruire. Tariful de participare este 160 lei/zi de formare/participant.

Oferta programelor de perfecționare este structurată pe 18 domenii de pregătire și distribuită în rețeaua națională INA – Centre teritoriale de formare continuă pentru administrația publică, astfel încât, în orice județ din România se va organiza cel puțin un program de perfecționare profesională. Tariful pentru toate programele de perfecționare, indiferent de perioada și locația unde sunt organizate, este de 750 lei/participant/5 zile (150 lei/participant/zi), durata acestora fiind de 5 zile lucrătoare.

Atestarea absolvirii programelor de formare specializată și de perfecționare se face printr-un certificat de absolvire care este însoțit de suplimentul descriptiv privind competențele dobândite, eliberat de INA.

Informații detaliate privind oferta de formare profesională a INA, domeniile de instruire, echipa de formatori, calendarul programelor, locul de desfășurare, tarife de participare sunt disponibile pe site-ul www.ina.gov.ro.